İşveren Ücret Artışı Yapmak Zorunda Mıdır?

İşçinin Ücretine Zam Yapılmazsa Ne Olur? Ücret artışı konusu, günümüzde hizmet türlerinin çeşitlenmesi ve iş hayatının gelişmesi neticesinde sıkça karşılaşılan bir sorun haline gelmiştir. Ücret, bir iş sözleşmesinin en temel iki unsurundan biridir. İşçi için ücret almak, işveren için de işin görülmesi iş sözleşmesinin temelindeki ilişkinin asıl nedenidir. İşverenin iş sözleşmesi ile zam yapmayı taahhüt […]

Daha fazlasını oku...

Davaya Vekalette Özel Yetki Gerektiren Haller

Davaya Vekalette Özel Yetki Verilmesini Gerektiren Haller Hukuk Muhakemeleri Kanununun “Davaya vekalette özel yetki verilmesini gerektiren haller” başlıklı 74. maddesine göre açıkça yetki verilmemişse vekil aşağıda sayılan işleri yapamaz: Sulh olamaz Hakimi reddedemez Davanın tamamını ıslah edemez Yemin teklif edemez Yemini kabul, iade ya da reddedemez Başkasını tevkil edemez (Vekilin bir başkasını vekil tayin etmesi) […]

Daha fazlasını oku...

Yetkili İş Mahkemesi ve İş Hukukunda Yetki Kuralları

İş Yargısında Yetki – Yetkili İş Mahkemesi Yetkili iş mahkemesi: Yetki kavramı, bir davanın hangi yerdeki mahkeme tarafından görüleceğini belirler. Genel yetki kuralı: Hukuk Muhakemeleri Kanunu 6. Maddesine göre genel yetkili mahkeme, davalının davanın açıldığı tarihteki yer mahkemesidir. İş Hukukunda Yetki Mahkeme İş Mahkemeleri Kanununun yetkiye ilişkin 6. Maddesine göre yetkili iş mahkemesi davalı gerçek […]

Daha fazlasını oku...

Bankaların Kredi Kartı Aidatı Alabileceği – Yargıtay Kararı

Kredi Kartı İadesi – Yargıtay Kararı Yargıtay 13.Hukuk Dairesi 06.06.2013 tarih, 2013/11006  E., 2013/5378 K. sayılı emsal nitelikli kararı ile; bankaların hizmet veren kuruluşlar oldukları, verdikleri hizmet karşılığında uygun bir ücret alabileceklerine hükmedilmiştir. Yargıtay kredi kartı aidatları hakkında karar verirken genel tüketici hukuku içtihatlarından uzaklaşarak “sözleşme serbestisi” ilkesini ayakta tutan bir içtihat yaratmıştır. İçtihada göre, kredi […]

Daha fazlasını oku...
önödeme

Ceza Yargılamasında Önödeme Uygulaması

Önödeme Kavramı Önödeme nedir? Ön ödeme, Türk Ceza Kanunu 75. maddesinde düzenlenmiştir. Ceza Muhakemeleri Kanunu 253. maddesinde düzenlenen uzlaşmaya tabi suçlar hariç olmak üzere; yalnızca adli para cezasını gerektiren suçlarda ya da yalnızca adli para cezasını gerektirmese bile üst sınırı 6 ayı geçmeyen suçlarda hakkında suç isnat edilen failin belirli bir tutarda para ödeyerek soruşturmanın […]

Daha fazlasını oku...

2020 İdari Yargı Posta Masrafı ve Harçları

2020 İdari Yargı Harçları ve Posta Masrafı 2020 yılında idari yargı için ödenmesi gereken yargılama gideri, posta ücreti ve harçları mevzuattaki değişiklik ile birlikte güncel bir şekilde hazırlanarak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi web sayfasında duyurulmuştur. 2020 yılında idari yargıda açılacak davalarda posta ve harç masrafı işleme göre değişmekle (nisbi harç hariç olmak üzere) 190,00 TL […]

Daha fazlasını oku...

Anlaşmalı Boşanma Davasında Taşınmaz Paylaşımı

Anlaşmalı Boşanma Davasında Mal Paylaşımı – Yargıtay Kararı “Anlaşmalı Boşanma Davası” başlıklı yazımızda açıklandığı üzere, belli şartları haiz evi çiftler anlaşmalı olarak kısa sürede boşanabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davasının uygulamasında sıklıkla karşılaşılan sorunlardan birisi de taşınmaz paylaşımıdır. Evliliklerin neredeyse tamamında tarafların taşınmazları eşlerden biri adına kayıtlıdır. Bu durumda anlaşmalı boşanma davası da olsa taşınmaz gibi değerli […]

Daha fazlasını oku...