Kıdem Tazminatı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Kıdem Tazminatı Nedir? Kıdem tazminatı, en az bir sene çalışan işçinin çalışma süresi boyunca verdiği emeğin karşılığı olarak; çalıştığı her yıl için otuz günlük giydirilmiş brüt ücret tutarında işçiye ödenen bir güvencedir. İş kanunu tarafından belirlenmiş olan 30 günlük tutar işçi aleyhine azaltılamaz ancak sözleşme ile bu miktar işçi lehine arttırılabilir. Kimler Kıdem Tazminatı Alabilir? […]

Daha fazlasını oku...
ortaklığın giderilmesi yetkili mahkeme

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davası

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nedir? Ortaklığın giderilmesi davası (izale-i şüyu) davaları ancak paylı mülkiyete ve elbirliği (iştirak halinde) mülkiyete konusu taşınmazlar için ortaklar arasındaki paydaşlık ilişkisine mahkeme eliyle son vermek amacıyla açılan bir davadır. Kimler Ortaklığım Giderilmesi Davası Açabilir? Paydaşlığın, yani ortaklığın giderilmesi davasını tüm paydaşlar açabilir. Paydaşların birlikte hareket etme ya da çoğunluk paya sahip […]

Daha fazlasını oku...

Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma Davası

Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma Türk Medeni Kanunu 166/4. maddesine göre “boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten itibaren üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamış ise eşlerden birinin talebi üzerine boşanmaya karar verilir.” Doktrinde “eylemli ayrılık” olarak bilinen bu müessesenin uygulanabilmesi […]

Daha fazlasını oku...

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

Ölünceye Kadar Bakma Akdi Nedir? Ölünceye kadar bakım akdi, Türk Borçlar Kanununun 611. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: “Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım borçlusunun bakım alacaklısını ölünceye kadar bakıp gözetmeyi, bakım alacaklısının da bir malvarlığını ya da bazı malvarlığı değerlerini ona devretme borcunu üstlendiği sözleşmedir.” Toplumda yaşlı, bakıma muhtaç, yalnız, ileri tarihlerde bakılıp gözetilme ihtiyacı duyan, […]

Daha fazlasını oku...

İşe İade Davası Nedir?

İşe İade Davası Nedir? Uygulamada işe dönüş davası olarak da bilinen işe iade davası; haksız bir biçimde iş kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre işten çıkarılan işçinin belirli şartları haiz ise işe geri dönmelerini sağlayan bir dava türüdür. İşe iade davası sonucunda davanın kabul edilmesi halinde bilinenin aksine mahkeme tarafından direk olarak işçiye bir […]

Daha fazlasını oku...

İhbar Tazminatı – İhbar Süresi Nedir?

İhbar Süresi ve Tazminatı Nasıl Hesaplanır? İş Kanunu 17. maddesine göre belirsiz süreli iş sözleşmesinde, iş akdini fesheden tarafın diğer tarafa bu durumu bildirmesi gerekmektedir. Bu nedenle bilinenin aksine; ihbar süreleri sadece işçi lehine değil, aynı zamanda işveren lehine de düzenlenmiş bir öneldir. İşçinin kanunda belirlenen süreler kapsamında işverene haber vermeden işi bırakması halinde işverenin […]

Daha fazlasını oku...

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Eşlerin boşanmanın mali ve hukuki tüm sonuçları konusunda mutabakata varmaları halinde uzun bir yargılama sürecini beklemeden, hızlı bir biçimde evliliği sona erdirdikleri pratik bir yoldur. Yargısal süreçlerin çok uzaması, çekişmeli boşanma davasında delillerin toplanması aşamasının oldukça uzun bir süreç sonunda tamamlanması, karar kesinleşme süreçleri gibi sorunlar nedeniyle günümüzde çekişmeli boşanma davaları […]

Daha fazlasını oku...
fazla mesai ücreti

Fazla Mesai Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Fazla Mesai Nedir? Fazla mesai (fazla çalışma) İş Kanunu 41. maddesinde haftalık 45 saati aşan çalışmalar olarak belirlenmiştir. İşçinin haftalık 45 saatten fazla çalışması halinde fazla ücret alacağı doğacaktır. Fazla Mesai Nasıl Hesaplanır? Haftalık 45 saatin üzerinde mesai yapan işçiye, normal çalışma saat ücretinin %50 zamlı hali ödenir. Yani normal saat ücreti 10-TL olan işçiye, […]

Daha fazlasını oku...