İş Hukukunda Zamanaşımı Süreleri

İşçilik Alacaklarına Uygulanacak Zamanaşımı Süreleri Nelerdir? **7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanununun yürürlüğe girmesinden önce kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı için zamanaşımı 10 yıl olarak uygulanmaktaydı. Ancak 7036 Sayılı Kanunun 15. maddesi ile getirilen İş Kanunu ek 3. maddesi ile kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötüniyet tazminatı ve eşit davranma ilkesine uyulmaksızın iş sözleşmesinin feshinden kaynaklanan tazminat […]

Daha fazlasını oku...

İşçilik Alacaklarında Uygulanacak Faiz

KIDEM TAZMİNATI: Kıdem tazminatı alacağına mevduata uygulanan en yüksek faiz uygulanır.Kıdem tazminatı alacağında faiz başlangıç tarihi fesih tarihidir.     İHBAR TAZMİNATI: İhbar tazminatı alacağına yasal faiz uygulanır. İhbar tazminatı alacağında faiz başlangıç tarihi talep (dava/icra/ihtar) tarihidir.     ÜCRET ALACAĞI: Ücret alacağına mevduata uygulanan en yüksek faiz uygulanır. Ücret alacağında faiz başlangıç tarihi, talep […]

Daha fazlasını oku...