2018 YILI AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Avukatlık Kanununun “Avukatlık ücret tarifesinin hazırlanması” başlıklı 168. maddesine göre; Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca, baro yönetim kurullarının teklifleri de göz önüne alınmak suretiyle uygulanacak tarife o yılın Ekim ayı sonuna kadar hazırlanarak Adalet Bakanlığı’na gönderilir. Bu tarife Adalet Bakanlığı’na ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde Adalet Bakanlığınca karar verilmediği veya tarife onaylandığı takdirde kesinleşir. Adalet […]

Daha fazlasını oku...

Internet Bankacılığı Aracılığıyla Hırsızlık Suçu

Banka hesabına girilerek hesaptaki paranın üçüncü kişilere aktarılması ve bankanın sorumluluğu Yargıtay, aşağıda yer alan kararında; davacının internet bankacılığı şifresi ile banka sistemine girilerek hesaptaki paranın başkalarına aktarılmasında bankanın sorumluluktan kurtulamayacağına hükmetmiştir. Söz konusu olayda kullanıcı adı, şifre ve parola bilgilerinin hesap sahibinin kusuru neticesinde üçüncü kişilerin eline geçtiğine yönelik banka savunması ise ispatlanamadığı gerekçesiyle […]

Daha fazlasını oku...

2018 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ

29.12.2017 tarih 30285 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018 yılı tanıklık ücret tarifesi ile, ceza yargılaması sırasında tanığa ödenecek ücret ve tazminat belirlenmiştir. Söz konusu tarife 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Adalet Bakanlığınca yayımlanan 2018 yılı tanıklık ücret tarifesi ile ilgili tebliğ aşağıdadır. 2018 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, ceza […]

Daha fazlasını oku...

İşe İade Davasını Kazanan İşçinin Hakları

İşe iade davasını kazanan işçinin hakları nelerdir? “İşe İade Davası” başlıklı yazımızda belirttiğimiz üzere; işçinin işe iade davasının kabul edilmesi üzerine mahkeme tarafından feshin iptaline ve işçinin işine aynen iadesine karar verilir. Bu noktada sonuçları bakımından iki başlıkta incelemek gerekir. İşçinin yasal sürede başvurusu ardından işe davet edilmesi ve edilmemesi üzerine farklı hukuki neticeler doğacaktır. […]

Daha fazlasını oku...

İşe İade Sonrası Alacaklar Nasıl Hesaplanır?

İşe İade Davası Sonucunda İşçilik Alacakları Nasıl Hesaplanır? İşe iade davasının kabul edilmesi halinde işçinin işyerindeki işine aynen iadesine ve bunun yanında işçi lehine bir takım mali yükümlülüklere hükmedilir. Bu mali yükümlülükler 4 aya kadar boşta geçen süre ücreti ve işçinin kıdemine göre belirlenen 4-8 aylık ücret tutarında işe başlatmama tazminatıdır. İşe İade Sonrası Boşta […]

Daha fazlasını oku...

2018 Yılı Tüketici Parasal Sınırlar

2020 YILI TÜKETİCİ BAŞVURU PARASAL SINIRLARI İÇİN TIKLAYINIZ 2018 Tüketici Başvuru Sınırı 7063 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 20.12.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan düzenleme ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68. maddesinde değişiklik yapılarak; İlçe tüketici hakem heyeti için belirlenen 2.000-TL sınır 4.000-TL’ye yükseltilmiştir. İl tüketici hakem heyeti için […]

Daha fazlasını oku...