Türkiye’deki Hukuki Sorunlar ve Dava Avukatı

Türkiye’de Bir Avukatı Vekil Tayin Etmek Türkiye’de bir avukatı görevlendirmek neden önemlidir? Türkiye kökenli olup Türk vatandaşlığını haiz olmayanlar dışında, çoğunluğu Avrupa ülkelerinde olmak üzere günümüzde 6 milyondan fazla Türk vatandaşı yurt dışında yaşamaktadır. Yaklaşık 5,5 milyonu Batı Avrupa ülkelerinde (Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, Yunanistan, Belçika, İsveç, Danimarka vb.) yaşamaktadır. 500 binden fazla Türk vatandaşı […]

Daha fazlasını oku...

Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat Davası

Haksız Tutuklama ve Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası Uygulamada yaygın olarak haksız tutuklama tazminatı olarak bilinen “tutuklama ve koruma tedbirleri nedeniyle tazminat” talebi 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 141 ila 144. maddeleri arasında düzenlenmiştir. 5271 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 01.06.2005 tarihine kadar yapılan işlemler nedeniyle tazminat istemlerinin hukuki dayanağı 466 Sayılı Kanun hükümleridir. Koruma Tedbirleri […]

Daha fazlasını oku...
önödeme

Ceza Yargılamasında Önödeme Uygulaması

Önödeme Kavramı Önödeme nedir? Ön ödeme, Türk Ceza Kanunu 75. maddesinde düzenlenmiştir. Ceza Muhakemeleri Kanunu 253. maddesinde düzenlenen uzlaşmaya tabi suçlar hariç olmak üzere; yalnızca adli para cezasını gerektiren suçlarda ya da yalnızca adli para cezasını gerektirmese bile üst sınırı 6 ayı geçmeyen suçlarda hakkında suç isnat edilen failin belirli bir tutarda para ödeyerek soruşturmanın […]

Daha fazlasını oku...

2018 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ

29.12.2017 tarih 30285 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018 yılı tanıklık ücret tarifesi ile, ceza yargılaması sırasında tanığa ödenecek ücret ve tazminat belirlenmiştir. Söz konusu tarife 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Adalet Bakanlığınca yayımlanan 2018 yılı tanıklık ücret tarifesi ile ilgili tebliğ aşağıdadır. 2018 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, ceza […]

Daha fazlasını oku...