Anlaşmalı Boşanma Davasında Taşınmaz Paylaşımı

Anlaşmalı Boşanma Davasında Mal Paylaşımı – Yargıtay Kararı “Anlaşmalı Boşanma Davası” başlıklı yazımızda açıklandığı üzere, belli şartları haiz evi çiftler anlaşmalı olarak kısa sürede boşanabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davasının uygulamasında sıklıkla karşılaşılan sorunlardan birisi de taşınmaz paylaşımıdır. Evliliklerin neredeyse tamamında tarafların taşınmazları eşlerden biri adına kayıtlıdır. Bu durumda anlaşmalı boşanma davası da olsa taşınmaz gibi değerli […]

Daha fazlasını oku...

Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma Davası

Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma Türk Medeni Kanunu 166/4. maddesine göre “boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten itibaren üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamış ise eşlerden birinin talebi üzerine boşanmaya karar verilir.” Doktrinde “eylemli ayrılık” olarak bilinen bu müessesenin uygulanabilmesi […]

Daha fazlasını oku...

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Eşlerin boşanmanın mali ve hukuki tüm sonuçları konusunda mutabakata varmaları halinde uzun bir yargılama sürecini beklemeden, hızlı bir biçimde evliliği sona erdirdikleri pratik bir yoldur. Yargısal süreçlerin çok uzaması, çekişmeli boşanma davasında delillerin toplanması aşamasının oldukça uzun bir süreç sonunda tamamlanması, karar kesinleşme süreçleri gibi sorunlar nedeniyle günümüzde çekişmeli boşanma davaları […]

Daha fazlasını oku...