Anlaşmalı Boşanma Davasında Taşınmaz Paylaşımı

Anlaşmalı Boşanma Davasında Mal Paylaşımı – Yargıtay Kararı


“Anlaşmalı Boşanma Davası” başlıklı yazımızda açıklandığı üzere, belli şartları haiz evi çiftler anlaşmalı olarak kısa sürede boşanabilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davasının uygulamasında sıklıkla karşılaşılan sorunlardan birisi de taşınmaz paylaşımıdır. Evliliklerin neredeyse tamamında tarafların taşınmazları eşlerden biri adına kayıtlıdır. Bu durumda anlaşmalı boşanma davası da olsa taşınmaz gibi değerli malvarlıklarının paylaşım sürecinde sorunlar yaşanmakta ve dava süresi uzamaktadır.

Aşağıda tam metni verilen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2002/1350 Esas, 2002/1781 Karar Sayılı, 11.02.2002 Tarihli kararı ile anlaşmalı boşanma protokolü doğrultusunda tarafların iradesine uygun olarak paylaşım oranında tapu iptal ve tesciline karar verilmesi gerektiği belirtmiştir.

Anlaşmalı boŞanma protokolünde mal paylaşımı konusunun düzenlenmesi ve hukuki sürecin yürütülmesi uzmanlık gerektirmektedir. Anlaşmalı boşanma davasının bu gibi durumlarda uzman bir avukat marifetiyle yürütülmesi önem arz etmektedir. Zira eşler tarafından mal paylaşımı hususunun anlaşmalı boşanmadan sonraya bırakılması halinde, son dönem Yargıtay kararları da dikkate alındığında yüksek ihtimalle hak kayıpları yaşanacaktır.


T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO. 2002/1350

KARAR NO. 2002/1781

KARAR TARİHİ. 11.2.2002

ÖZET : – Mahkemece tapu kaydı celp edilip anlaşmaya uygun olarak gayrimenkul davacı adına kayıtlı ise ½ hissesinin iptali ile davalı kadın adına tesciline de karar verilerek boşanmaya hükmedilmesi gerekir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Taraflar boşanma konusunda anlaşmışlar ve 31.10.2001 tarihli oturumda Medeni Kanunun 134/3 maddesine uygun beyanda bulunmuşlardır.

Ancak tarafların beyanlarında, davacı adına tapuda kayıtlı olduğu anlaşılan, Kocaeli Merkez Körfez Mahallesi 1152 ada 64 parselde kayıtlı apartmanın ½ sinin Davalı adına tescili de vardır.

Mahkemece tapu kaydı celp edilip anlaşmaya uygun olarak gayrimenkul davacı adına kayıtlı ise ½ hissesinin iptali ile davalı kadın adına tesciline de karar verilerek boşanmaya hükmedilmesi gerekirken kararda yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.


Av. Burak Eğri

“Anlaşmalı Boşanma Davasında Taşınmaz Paylaşımı” için 3 yorum

  1. Merhaba. 5 ay önce anlaşmalı boşandım. Birlikte aldığımız çeyizimdeki altınlarla ve babamın desteğiyle aldığımız evimiz vardı. Dava sırasında çabuk bitesi için anlaşmalı boşandık avukatım daha sonra dava açar dedi şmdi yazıyı okuyunca emin olamadım dava açamaz mıyım? Oevde eski eşimin katkısı çok azdı şimdi evlenecekmiş davadanbu işime yarar mı? Sağolun allah razı olsun

    1. Merhaba, sorunuzun yanıtı ancak mahkemece onaylanmış boşanma protokolünün ve kesinleşmiş kararın incelenmesi neticesinde verilebilir. Bu konuda avukatınızın görüşünü alarak hareket etmenizi tavsiye ederiz.

  2. Merhaba. Temmuzun 3 annasmalı bosanmamiz var pratakolda eşim üzerimize kayıtlı taşınmaz yoktur diye yazdırmış. Sorduğumda eşim eve borcumuz olduğu için ev bizim değil diye öyle yazdılar dedi ama evin tapusu var bununla ilgili yardımcı olurmusunuz bana

Avukata Sor

Diğer okurlarımızın da faydalanması amacıyla sorunuz bu sayfada yayımlanacaktır. İletişim bilgileriniz gizli tutulacaktır.

Sorunuzla ilgili ek bilgi almak veya bilgi vermek için size ulaşabiliriz. Telefon numaranız gizli tutulacaktır.