yetkili iş mahkemesi

Hukuk ve Ceza Davalarında İstinaf ve Temyiz Süreleri İle Başvuru Yolu

Türk Hukukunda İstinaf ve Temyiz Süreleri Nelerdir? 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda uzun yıllar önce getirilen, ancak bir türlü hayata geçmeyen istinafa ilişkin düzenlemeler; Bölge Adliye Mahkemelerinin kurularak 20.07.2016 tarihinde faaliyete başlamasıyla uygulanmaya başlamıştır. Aşağıda mahkemelerin istinaf ve temyiz sürelerini gösterir liste, (özel hükümler saklı kalmak kaydı ile) Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete başlaması ile birlikte […]

Daha fazlasını oku...

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Kıdem ve İhbar Tazminatı

Belirli Süreli İş Sözleşmesi İş Kanunu 11. maddesinde ; “Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi” belirli süreli iş sözleşmesi olarak tanımlanmıştır. İş akdinin sona erme nedenine bağlı olarak işçiye kıdem tazminatı ödenmektedir. Ancak […]

Daha fazlasını oku...

Borç Tasfiye Protokolü – Borç Tasfiye Sözleşmesi

Borç Tasfiye Protokolü – Borç Tasfiye Sözleşmesi Borç tasfiye protokolü, taraflar arasında mevcut olan bir borç ilişkisi sona erdiren bir sözleşmedir. Borç tasfiye protokolü resmi şekle tabi değildir ancak bu sözleşmenin noter tarafından düzenlenmesi ya da tasdik edilmesi delil niteliği açısından tarafların yararına olacaktır. Borç tasfiye protokolü 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu gereği damga vergisine […]

Daha fazlasını oku...

Yıllık Ücretli İzin Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Yıllık Ücretli İzin Nedir? İş Kanunu md.53’e göre işe başladığı günden itibaren bir yılını dolduran işçiye yıllık ücretli izin verilir. Bu durumda işçi, işyerinde 11 ay 25 gün çalışması halinde yıllık ücretli izne hak kazanamayacaktır. Bir yıllık sürenin hesabına işçinin deneme süresi de dahildir. Yıllık Ücretli İzin Nasıl Hesaplanır? kanuni düzenlemeye göre işçinin kullanacağı yıllık […]

Daha fazlasını oku...
yetkili iş mahkemesi

Hükmün Tavzihi ve Hükmün Tashihi

Yargılama ne kadar usulüne uygun, titiz ve doğru bir şekilde yapılmış olsa da günümüzde mahkemelerin iş yoğunluğu, kararların nihai metinlerinin bir insan tarafından kaleme alınıyor oluşu, yorgunluk, dikkatsizlik gibi nedenlerle mahkemece verilen kararlar hatalı olabilmektedir. Hükmün tashihi ve tavzihi kurumları ile kanun koyucu bu tür hataların, belirli sınırlar dahilinde düzeltilmesini, bu düzeltme işleminin de bizzat […]

Daha fazlasını oku...