Davaya Vekalette Özel Yetki Gerektiren Haller

Davaya Vekalette Özel Yetki Verilmesini Gerektiren Haller Hukuk Muhakemeleri Kanununun “Davaya vekalette özel yetki verilmesini gerektiren haller” başlıklı 74. maddesine göre açıkça yetki verilmemişse vekil aşağıda sayılan işleri yapamaz: Sulh olamaz Hakimi reddedemez Davanın tamamını ıslah edemez Yemin teklif edemez Yemini kabul, iade ya da reddedemez Başkasını tevkil edemez (Vekilin bir başkasını vekil tayin etmesi) […]

Daha fazlasını oku...