Boşanma Davalarında Maddi ve Manevi Tazminat

Boşanma, evlilik birliğinin mahkeme kararı ile sona ermesidir. Boşanma, eşlerin ortak yaşamlarını sonlandırmaları ve bundan sonra ayrı yaşamaları anlamına gelir. Boşanma davları, eşler için hem maddi hem de manevi açıdan önemli bir değişim meydana getirir Bu değişimin eşler için olumsuz etkilerini maddi anlamda en aza indirmek amacıyla, boşanma davalarında tazminat talep etme hakkı tanınmıştır. Boşanmada […]

Daha fazlasını oku...
boşanma tazminat

Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat

Boşanma Davasında Maddi ve Manevi Tazminat Maddi ve manevi tazminat talebi, boşanma talebi ile birlikte baştan ileri sürülebileceği gibi dava esnasında sonradan da boşanmanın eki olarak talep edilebilir. Boşanan eş, bir takım nedenlerle boşanma davasında sırasında tazminat talep etmemiş olabilir. Boşandıktan sonra ise, belirli nedenlerle tazminat talebi gündeme gelebilir. Bu durumda bir çok kişi boşanmış […]

Daha fazlasını oku...
miras davası

Mirasçılıktan Çıkarma (Iskat) Nedir?

Mirasçılıktan Çıkarma Iskat Nedir? Mirastan Çıkarma (Iskat): İnsanların en yakınlarında bulunan kişilerin bile davranışları ve eylemleri zamanla değişebilir, kişiler için katlanılmaz hale gelebilir. Kötü ve olumsuz davranışların kişi için katlanılmaz hale geldiği durumlarda gelecekte mirasının nasıl paylaşılacağı, kimlerin hak sahibi olacağı manevi bir önem kazanmaya başlar. Bir kişi; sıradan, saklı pay sahibi olmayan , amca, […]

Daha fazlasını oku...

Vasiyetname, Miras Sözleşmesi ve Mirastan Feragat

Vasiyetname Nedir? Vasiyetname, kişinin ölümünden sonra mallarının iradesine uygun biçimde paylaşılmasını amaçlayan tek taraflı bir ölüme bağlı miras hukuku tasarruftur. Vasiyetname ile amaçlanan, kişinin malvarlığını ölümünden sonra fiili ve hukuki sonuç doğurabilecek şekilde bir nevi ileriye dönük idare etmesidir. TMK 502. maddesine göre 15 yaşını dolduran ve ayırt etmek gücüne sahip olan herkes, kanunun belirlediği […]

Daha fazlasını oku...
miras payı hesaplama

Miras Hukuku Kavramları ve Miras Payları

Miras Hukuku Nedir? Miras hukuku; bir kişinin ölmesi ya da ölüm tehlikesi içinde kaybolarak/kendisinden uzun zamandır haber alınamayarak gaipliğine karar verilmesi halinde hak, mal ve borçlarının kimlere hangi oranda intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır. Tereke Ne Demektir? Kelime anlamı “ölen kişiden kalan” dır. Hukuki anlamda, ölen kişinin miras hukuku kuralları çerçevesine belirlenen tüm malvarlığı değerlerinin […]

Daha fazlasını oku...

Boşanma Davalarında Yetkili Mahkeme

Boşanma Davası Nerede Açılır? Görevli Mahkeme 4787 Sayılı “Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Daire Kanun” gereği boşanma davasında görevli mahkeme kural olarak aile mahkemesidir. Aile mahkemeleri asliye mahkemesi derecesinde olmak üzere kurulur. Aile mahkemesi bulunmayan yerlerde kanun kapsamına giren dava ve işlere Hakim ve Savcılar Kurulunca belirlenen Asliye Hukuk Mahkemesince bakılır. Yetkili Mahkeme […]

Daha fazlasını oku...

Türkiye’deki Hukuki Sorunlar ve Dava Avukatı

Türkiye’de Bir Avukatı Vekil Tayin Etmek Türkiye’de bir avukatı görevlendirmek neden önemlidir? Türkiye kökenli olup Türk vatandaşlığını haiz olmayanlar dışında, çoğunluğu Avrupa ülkelerinde olmak üzere günümüzde 6 milyondan fazla Türk vatandaşı yurt dışında yaşamaktadır. Yaklaşık 5,5 milyonu Batı Avrupa ülkelerinde (Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, Yunanistan, Belçika, İsveç, Danimarka vb.) yaşamaktadır. 500 binden fazla Türk vatandaşı […]

Daha fazlasını oku...

Anlaşmalı Boşanma Davasında Taşınmaz Paylaşımı

Anlaşmalı Boşanma Davasında Mal Paylaşımı – Yargıtay Kararı “Anlaşmalı Boşanma Davası” başlıklı yazımızda açıklandığı üzere, belli şartları haiz evi çiftler anlaşmalı olarak kısa sürede boşanabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davasının uygulamasında sıklıkla karşılaşılan sorunlardan birisi de taşınmaz paylaşımıdır. Evliliklerin neredeyse tamamında tarafların taşınmazları eşlerden biri adına kayıtlıdır. Bu durumda anlaşmalı boşanma davası da olsa taşınmaz gibi değerli […]

Daha fazlasını oku...

Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma Davası

Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma Türk Medeni Kanunu 166/4. maddesine göre “boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten itibaren üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamış ise eşlerden birinin talebi üzerine boşanmaya karar verilir.” Doktrinde “eylemli ayrılık” olarak bilinen bu müessesenin uygulanabilmesi […]

Daha fazlasını oku...

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Eşlerin boşanmanın mali ve hukuki tüm sonuçları konusunda mutabakata varmaları halinde uzun bir yargılama sürecini beklemeden, hızlı bir biçimde evliliği sona erdirdikleri pratik bir yoldur. Yargısal süreçlerin çok uzaması, çekişmeli boşanma davasında delillerin toplanması aşamasının oldukça uzun bir süreç sonunda tamamlanması, karar kesinleşme süreçleri gibi sorunlar nedeniyle günümüzde çekişmeli boşanma davaları […]

Daha fazlasını oku...