Yasal Uyarı, Gizlilik ve Çerez Politikası

Dikkat!

www.burakegri.av.tr sitesi ve alt adresleri, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarına ve Reklam Yasağı Kurallarına tabidir. Web sitesi, içeriği ve logosu; reklam ve benzeri amaçlar ile kullanılamaz. Bu sayfa TBB ilgili kuralları çerçevesinde hazırlanmıştır. Sitede yer alan içerik, avukat – müvekkil ilişkisi  kurulmasına yönelik bir davet niteliğinde değildir. Site içeriği, müvekkillerin ve kamunun genel bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulmaktadır. Sitede yer alan bilgiler hukuki mütalaa ya da hukuki tavsiye niteliğinde değildir. Web sitesi içerisinde yer alan bilgilerin doğru ve güncel olduğu taahhüt edilmediği gibi, hatalı olmasından ya da güncel olmamasından dolayı avukatın ve site sahibinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Makale ve yazılara yönelik sorulan sorulara verilen cevaplar avukat – müvekkil ilişkisi doğurmaz ve hukuki tavsiye ya da danışmanlık olarak kabul edilemez. Hukuki tavsiye, yönlendirme ve danışmanlık hizmeti Avukatlık Kanunu ve diğer yasal mevzuat gereği sadece danışmanlık ücreti karşılığı olarak verilmektedir. Site içerisinde yer alan makale ve yazıların fikri hakları Av. Burak Eğri’ey aittir. Kaynak gösterilmeksizin ve yazılı iznimiz olmaksızın site içerisindeki hiçbir içerik bir başka web sitesinde ya da bir başka mecrada kullanılamaz, yayınlanmaz, kopyalanamaz, tercüme edilemez, dağıtılamaz ve çoğaltılamaz.

Burak Eğri Hukuk Bürosu Çerez (Cookie) Politikası ve Aydınlatma Beyanı

Çerez Nedir?: Cookie olarak anılan kavram, diğer bilgisayarlar tarafından sizin bilgisayarınıza gönderilmiş olan bazı dosyalardır. Bu dosyalar bilgisayarınızda saklı kalır ve bunların size gönderildiği bilgisayar tarafından idare edilen siteye tekrar girdiğinizde site sizi tanımış olur. Bu dosyalar Türkçede “Çerez” olarak da adlandırılmaktadır.

Neden Çerezleri Kullanıyoruz?: Web sitemize giriş yaptığınız cihazınıza yüklenen çerezler ve elde edilen bilgiler, güvenlik önlemi ve istatistiksel amaçlarla kullanılmaktadır.

Çerezleri Silmek Mümkün Mü? Çeşitli sitelerden ve web sitemizden cihazınıza yüklenmiş olan çerezleri cihazınızdan silmeniz her zaman mümkündür. Bunun için kullandığınız cihaz/tarayıcı/uygulama ayarlarının ilgili bölümlerinden çerez ve geçmiş temizleme işlemi yapabilirsiniz. Bu işlem toplu halde yapılabildiği gibi, cihazınızda kullanmakta olduğunuz yazılımın elverdiği ölçüde site bazında da yapılabilmektedir.


Okumakta olduğunuz Yasal Uyarı, Gizlilik ve Çerez Politikasının amacı, Burak Eğri (İŞLETEN) tarafından işletilmekte olan www.burakegri.av.tr internet sitesinin (SİTE) işletilmesi sırasında ziyaretçileri (VERİ SAHİBİ) tarafından işleten ile paylaşılan veya işletenin, veri sahibinin siteyi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına koşul ve şartları ortaya koymaktır.

Veri sahibi, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu, kişisel verilerinin belirtilen şekilde kullanımına onay verdiğini kabul ve beyan eder.

Aksi belirtilmediği sürece, işbu gizlilik politikası kapsamında veri sahibinin cihaz bilgisi, ip adresi, ibraz etmiş olması halinde isim soy isim ve telefon numarası, güvenlik önlemi gereği ve istatistiksel amaçlarla kullanılabilir.

Veri sahibinin kişisel verileri, TBB Meslek Kurallarına ve Reklam Yasağı Kuralları çerçevesinde herhangi bir reklam ve mesleki faaliyet amacıyla kullanılmamaktadır. Veri sahibinin kişisel verileri site sahibi tarafından web sitesinin geliştirilmesi amacıyla çözüm ortakları ve hizmet aldığı üçüncü kişilere aktarılması için işlenebilecektir.

Site sahibi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri veri sahibinin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
  • Veri sahibi ile site sahibi arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • Site sahibinin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, site sahibinin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Site sahibi, kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için site sahibinin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Site sahibi ayrıca, işbu Gizlilik Politikasısında belirtilen amaçlar dahilinde verileri site sahibi iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara aktarabilecektir.

Veri sahibi, 6698 Sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca kanun maddesinde yazılı haklara sahiptir. Söz konusu haklar, kişisel veri sahibi tarafından www.burakegri.av.tr adresinde yer alan iletişim formu üzerinden elektronik olarak, iletişim formunda yer alan Avukat Burak Eğri’ye ait adrese yazılı olarak bildirilerek, iletişim formunda yer alan faks üzerinden başvurularak, bilgi@burakegri.av.tr ve burakegri@gmail.com adreslerine gönderilecek elektronik posta ile kullanılabilecektir. Söz konusu talepler ivedilikle (her halde en geç otuz gün üçerisinde) değerlendirilerek neticelendirilecektir.

Kişisel veriler, site sahibi tarafından yasal sürelerle sınırlı olmak üzere gerektiği süre kadar saklanabilecektir.

Site sahibi, veri sahibine ait kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.