Türkiye’de Avukat İle Temsil – Mavi Kartlıların Hakları Nelerdir?

türk avukatı

Türkiye dışında yaşayan Türk vatandaşları ve mavi kartlılar Türkiye’de bir avukata neden ihtiyaç duyar?

Türkiye dışında yaşayan kişiler Türkiye’de bir yasal işlem yapmak istediklerinde bir Türk avukatına ihtiyaç duyabilirler. Türkiye’deki bir davada temsil edilmek, resmi kurumlarda işlem yapmak gibi. Hatta Türkiye’de bir mülk satın almak için bile Türk avukatlarına başvurabilirler.

Türk avukatları Türk hukuku ve uygulamaları konusunda uzmanlaşmış kişilerdir. Türkiye’deki yasal prosedürler hakkında bilgi sahibi olmaları ve yerel mahkemelerde veya diğer hukuk kurumlarında işlem yapabilecek durumda olmaları sebebiyle Türkiye’de bir avukatla çalışmak faydalı olabilir.

Türkiye’de yürürlükte olan kanunlar ve yönetmeliklerin yurt dışında yaşayanlar için farklılık gösterebileceği de dikkate alınmalıdır. Hukuki işlemler yapmadan önce yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerin incelenmesi ve buna göre hareket edilmesi önerilir.

Mavi kartlıların hukuki sorunları nasıl çözülür?

Doğumla Türk vatandaşı olup da izin alarak Türk vatandaşlığından çıkarak vatandaşlığını kaybedenler ve bunların 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoyları mavi kartlılar kütüğüne kaydedilir. Bunların TC Kimlik Numaraları değişmez. Altsoylarının başvurmaları halinde ise bu kişiler de Mavi Kartlılar Kütüğüne kaydedilir ve kendilerine bir kimlik numarası verilir.

Mavi kartlıların, 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. maddesinde yer alan sınırlamalar haricinde basit olarak Türk Vatandaşından bir farkı yoktur. Bu kapsamda mavi kartlılar;

  • Türk Vatandaşı gibi herhangi bir kısıtlama olmaksızın yurda giriş – çıkış yapabilir, çalışma izni olmaksızın çalışabilir.
  • Kamu görevleri hariç çalışabilirler ve sigortalı olabilirler.
  • İzin almaksızın dilediği yerde ikamet sahibi olabilirler.
  • Emeklilik hakkından yararlanabilirler.
  • Herhangi bir kısıtlama olmasızın taşınır – taşınmaz mal edinebilirler, banka hesabı açıp bu hesaplarda para tutabilirler.
  • Mai kartlıların seçme ve seçilme hakkı yoktur. Aynı zamanda mavi kartlıların askerlik yapma yükümlülüğü de bulunmamaktadır.

Yukarıda izah edildiği üzere sınırlı sayıdaki istisna haricinde Mavi Kartlı bir kimsenin herhangi bir Türk Vatandaşından farkı bulunmamaktadır. Bu noktada esasında Türkiye ile soy bağı olan mavi kartlı bir kimsenin, özellikle miras hukuku, gayrimenkul hukuku ve aile hukuku alanlarında hukuki sorunların tarafı haline gelmesi kaçınılmazdır. Mavi kartlı kişiler, bulundukları ülkedeki Türk Konsolosluğundan Türkiye’de faaliyet gösteren bir avukata vekalet çıkarabilecekleri gibi, Türkiye içinde de herhangi bir notere müracaat ederek avukata vekaletname çıkarabilirler.

Türkiye’de bir avukata neden ihtiyaç duyulur?

Türkiye’de iş yaparken veya Türkiye’deki bir hukuki meseleyi çözerken, bir avukatla çalışmanın yanı sıra Türk hukuku hakkında bilgi sahibi olmak da önemlidir. Bu nedenle, Türkiye dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türk hukuku ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak için bir Türk avukatına danışabilirler. Türkiye’deki bir işle ilgili sözleşme imzalanacağı zaman bir avukattan hukuki danışmanlık ve yardım almak faydalı olabilir.

Yabancı ülkedeki kişiler Türkiye’deki yasal prosedürler hakkında bilgi sahibi olmayabilirler ve yerel yasal mevzuat konusunda bilgi sahibi olmak için bir Türk avukatına başvurabilirler. Ayrıca, Türkiye’deki bir hukuki sorunla karşılaştıklarında veya Türkiye’deki bir mahkeme davasında yer almak zorunda kaldıklarında, bir avukatın yardımı ve danışmanlığı hayati önem taşıyabilir.

Türkiye’deki hukuki işlemler zaman alıcı ve karmaşık olabilir. Bu nedenle, yurt dışında yaşayan kişiler işlemlerini yaparken sabırlı ve planlı olmalıdır. İşlemler için gerekli belgelerin toplanması, doğru bir şekilde hazırlanması ve işlemlerin takibinin yapılması gerekebilir.

Bazı hukuki işlemler için Türkiye’deki resmi bir belgeye ihtiyaç duyulabilir. Örneğin, Türkiye’de bir taşınmaz mal satın almak isteyen yurt dışında yaşayan bir Türk vatandaşı, tapu belgesine ihtiyaç duyacaktır. Bu gibi durumlarda, tapu belgesi almak için Türkiye’deki bir vekilin yardımı alınabilir veya konsolosluk aracılığıyla başvuru yapılabilir.

Son olarak, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları Türkiye’deki hukuki işlemlerini yaparken, sahtecilik ve dolandırıcılık gibi durumlarla karşılaşma riski de olabilir. Bu nedenle, işlem yapılacak kurum veya kişilerin kimliklerinin doğrulanması ve işlem için ödenecek ücretlerin makul olup olmadığının kontrol edilmesi önerilir.

Ayrıca, Türkiye ile bazı ülkeler arasında karşılıklı olarak tanınan belgeler bulunmaktadır. Örneğin, Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında AB ülkeleri vatandaşları için doğum, ölüm, evlilik veya boşanma belgelerinin tanınması konusunda bir anlaşma bulunmaktadır. Bu anlaşma sayesinde, AB ülkelerinde doğan veya evlenen bir Türk vatandaşı, Türkiye’de işlem yaparken bu belgeleri kullanabilir.

Türkiye’deki yasal düzenlemeler zaman zaman değişebilir veya karmaşık olabilir, bu nedenle kişilerin hukuki konularda bir avukatla çalışmaları ve yasal gereksinimler konusunda bilgi sahibi olmaları faydalı olabilir.

Yurt dışından Türkiye’deki avukata vekalet vermek:

Yurt dışından Türkiye’de bir avukata vekalet vermek mümkündür. Bunun için öncelikle, bir vekaletname hazırlamak gerekmektedir. Vekaletname noter huzurunda veya Türk Konsolosluğunda düzenlenebilir. İçeriğinde vekalet verenin kimlik bilgileri, vekilin kim olduğu, vekilin hangi konuda yetkilendirildiği ve isteğe bağlı olarak vekaletin ne kadar süreyle geçerli olacağı gibi bilgiler yer alır. Belgede ayrıca, vekilin hangi işlemleri yapabileceği, hangi kararlara imza atabileceği ve ne tür belgeleri imzalayabileceği gibi detaylar da belirtilmelidir.

Vekalet içeriğinde yer alan bilgiler doğru ve açık bir şekilde belirtilmeli ve vekalet verenin imzası noter veya konsolosluk tarafından onaylanmalıdır. Ardından, vekaletname vekil avukata teslim edilmelidir.

Vekalet verenin Türkiye’deki işlemleri tamamlaması için vekil avukatın belirli işlemleri yerine getirmesi gerekebilir. Bu nedenle, vekil avukatın yasal gereksinimler konusunda bilgi sahibi olması ve vekalet verenin ihtiyaçlarını anlaması önemlidir.

Türkiye’de bir avukat ile çalışmanın yurt dışında yaşayanlara faydaları

Hukuki Danışmanlık. Türkiye’de bir avukatı olan bir kişi, Türkiye’deki yasal gereksinimler ve prosedürler hakkında danışmanlık alabilir. Bu sayede, Türkiye’deki işlemleri yaparken veya yasal sorunlarla karşılaştığında hukuki açıdan doğru kararlar alabilir.

Yasal Temsil. Türkiye’de bir avukatı olan bir kişi, mahkemede veya diğer kanuni süreçlerde temsil edilebilir. Bu, Türkiye’deki yasal işlemlerini daha kolay bir şekilde yönetmesine yardımcı olabilir.

Belgelerin Hazırlanması. Türkiye’de avukatı olan bir kişi, yasal belgelerin hazırlanması veya imzalanması gibi işlemleri daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilir. Bu, Türkiye’deki işlemleri hızlandırabilir ve sorunsuz bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olabilir.

Uyum Süreci. Türkiye’de bir avukatı olan bir kişi, Türkiye’ye taşındığında yasal gereksinimleri daha kolay anlayabilir ve uyum sürecini daha hızlı tamamlayabilir.

Yatırım Fırsatları. Avukat aracılığıyla Türkiye’deki yatırım fırsatları daha iyi değerlendirilebilir ve daha etkin bir şekilde yönetilebilir.

Bu ve benzeri nedenlerden dolayı, yurt dışında yaşayanların Türkiye’de bir avukatı olması, Türkiye’deki işlemlerini daha kolay ve daha verimli bir şekilde yönetmesine yardımcı olabilir.

Türkiye’deki bir dava yurt dışından nasıl takip edilir?

Yurt dışından Türkiye’deki bir dava takip edilebilir, ancak bu işlem biraz karmaşık olabilir. İşte yapılması gerekenler:

Avukat Bulun: Yurt dışından Türkiye’deki bir davayı takip etmek için, Türkiye’de bir avukat bulmanız gerekiyor. Avukatınız, Türkiye’deki mahkemelerde sizin adınıza davayı takip edebilir ve sizinle düzenli olarak iletişim kurabilir. Takip edilen işle ilgili size düzenli bilgilendirmelerde bulunur. Zira Türk hukukuna göre dava takip yetkisi yalnızca avukatlara aittir.

Yetki Verin: Yurt dışındayken davayı takip etmek için avukatınıza vekalet vermeniz gerekiyor. Vekaletnameniz, noter huzurunda veya Türk konsolosluğunda düzenlenebilir. Vekaletnamede, avukatınızın sizin adınıza dava takibi yapma yetkisi verilmelidir.

İletişim Kurun: Avukatınızla düzenli olarak iletişim kurun ve davayı takip ettiğinden emin olun. Avukatınız, davayla ilgili tüm bilgileri size düzenli olarak iletecektir. Avukatın bilgi verme yükümlülüğü kanuni bir yükümlülüktür.

Dava İşlemlerini İzleyin: Avukatınız, Türkiye’deki duruşmaları sizin adınıza takip edecek ve size duruşmaların sonuçlarını bildirecektir. Ayrıca, davaya ait belgeleri ve yazışmaları size iletecektir.

Mahkeme Kararını İnceleyin: Davanın sonucunda, mahkeme gerekçeli ve yazılı olarak bir karar verecektir. Avukatınız, kararı size bildirecek ve gerekli tüm işlemleri yapacaktır. Eğer davayı kazanırsanız, kararın uygulanması için avukatınız sizin adınıza gerekli tüm işlemleri yapacaktır. Davanın reddi halinde ise, üst mahkemelere tüm itirazları kanun yollarına başvurularını yapacaktır.

Sonuç olarak, yurt dışından Türkiye’deki bir davayı takip etmek mümkündür. Ancak bir avukatla çalışmanız ve düzenli olarak iletişim halinde olmanız gerekmektedir. Türkiye’deki mevzuat gereği mahkemelerde temsil yetkisinin sadece avukatlara ait olduğu unutulmamalıdır.

Türkiye’de avukat aracılığı ile hangi işlemler yapılabilir?

Türk avukatlar, Türkiye’deki hukuki konularda hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sunarlar. Bu kapsamda Türk avukatlar ile şu işlemler yapılabilir:

Hukuki Danışmanlık: Türk avukatlar, müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti sunarlar. Bu danışmanlık hizmeti, müvekkillerin hukuki hakları ve yükümlülükleri hakkında bilgi edinmelerine ve hukuki konularda doğru kararlar almalarına yardımcı olur.

Sözleşme Hazırlama: Türk avukatlar, müvekkillerinin ihtiyaçlarına göre sözleşmeler hazırlarlar. Bu sözleşmeler, ticari işlemler, iş sözleşmeleri, gayrimenkul alım-satımı gibi pek çok alanda kullanılabilir.

Mahkemede Temsil: Türk avukatlar, müvekkillerini mahkemelerde temsil ederler. Dava açma, savunma yapma, itiraz etme, icra takibi gibi işlemlerini yerine getirirler.

Arabuluculuk: Türk avukatlar, arabuluculuk süreçlerinde temsil hizmeti de sunarlar. Arabuluculuk, tarafların anlaşması ile gerçekleşen alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Türk avukatlar, arabuluculuk sürecinde taraflara destek olabilirler ve onları temsil edebilirler.

Danışmanlık ve Uyuşmazlık Çözümü: Türk avukatlar, müvekkillerinin işletme yönetimi, vergi mevzuatı, gayrimenkul hukuku, uluslararası ticaret gibi pek çok konuda danışmanlık ve uyuşmazlık çözümü hizmeti sunarlar.


Avukata Sor

Diğer okurlarımızın da faydalanması amacıyla sorunuz bu sayfada yayımlanacaktır. İletişim bilgileriniz gizli tutulacaktır.

Sorunuzla ilgili ek bilgi almak veya bilgi vermek için size ulaşabiliriz. Telefon numaranız gizli tutulacaktır.