2018 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ

29.12.2017 tarih 30285 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018 yılı tanıklık ücret tarifesi ile, ceza yargılaması sırasında tanığa ödenecek ücret ve tazminat belirlenmiştir. Söz konusu tarife 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Adalet Bakanlığınca yayımlanan 2018 yılı tanıklık ücret tarifesi ile ilgili tebliğ aşağıdadır. 2018 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, ceza […]

Daha fazlasını oku...