Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma Davası

Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma Türk Medeni Kanunu 166/4. maddesine göre “boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten itibaren üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamış ise eşlerden birinin talebi üzerine boşanmaya karar verilir.” Doktrinde “eylemli ayrılık” olarak bilinen bu müessesenin uygulanabilmesi […]

Daha fazlasını oku...