İş Davalarında Zorunlu Arabuluculuk

İş Yargısında Zorunlu Arabuluculuk İş Mahkemeleri Kanununda 12.10.2017 yapılan değişiklikle birlikte; kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda arabulucuya başvurma şartı getirilmiştir. Bu noktada işverenin işçiye karşı açacağı tazminat talepli davalarda da arabulucuya başvuru zorunluluğu vardır. Yani arabulucuya başvuru zorunluluğu sadece işçi için […]

Daha fazlasını oku...
yetkili iş mahkemesi

İşe İade Kararı Sonrası İcra Takibi

İşe İade İlamı Nasıl İcra Edilir? İşçinin açtığı işe iade davasının sonucunda davanın kabulüne karar verilmesi halinde, mahkeme kararının nasıl icra edileceği uygulamada sorunlara neden olmaktadır. İşe iade davasının kabulü halinde mahkeme; 4 aya kadar boşta geçen süreye ilişkin ücretin ödenmesine, bunun yanında işçinin başvurusuna rağmen işe başlatılmaması halinde kıdemine göre belirlenecek 4-8 ay arasında […]

Daha fazlasını oku...

İş Hukukunda Zamanaşımı Süreleri

İşçilik Alacaklarına Uygulanacak Zamanaşımı Süreleri Nelerdir? **7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanununun yürürlüğe girmesinden önce kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı için zamanaşımı 10 yıl olarak uygulanmaktaydı. Ancak 7036 Sayılı Kanunun 15. maddesi ile getirilen İş Kanunu ek 3. maddesi ile kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötüniyet tazminatı ve eşit davranma ilkesine uyulmaksızın iş sözleşmesinin feshinden kaynaklanan tazminat […]

Daha fazlasını oku...

İşçilik Alacaklarında Uygulanacak Faiz

KIDEM TAZMİNATI: Kıdem tazminatı alacağına mevduata uygulanan en yüksek faiz uygulanır.Kıdem tazminatı alacağında faiz başlangıç tarihi fesih tarihidir.     İHBAR TAZMİNATI: İhbar tazminatı alacağına yasal faiz uygulanır. İhbar tazminatı alacağında faiz başlangıç tarihi talep (dava/icra/ihtar) tarihidir.     ÜCRET ALACAĞI: Ücret alacağına mevduata uygulanan en yüksek faiz uygulanır. Ücret alacağında faiz başlangıç tarihi, talep […]

Daha fazlasını oku...