yetkili iş mahkemesi

Hükmün Tavzihi ve Hükmün Tashihi

Yargılama ne kadar usulüne uygun, titiz ve doğru bir şekilde yapılmış olsa da günümüzde mahkemelerin iş yoğunluğu, kararların nihai metinlerinin bir insan tarafından kaleme alınıyor oluşu, yorgunluk, dikkatsizlik gibi nedenlerle mahkemece verilen kararlar hatalı olabilmektedir. Hükmün tashihi ve tavzihi kurumları ile kanun koyucu bu tür hataların, belirli sınırlar dahilinde düzeltilmesini, bu düzeltme işleminin de bizzat […]

Daha fazlasını oku...