Hizmet Tespiti Davası – Sigortasız İşçi

Hizmet Tespiti Davası – Sigortasız Çalışan İşçinin Hakları

Zorunlu sigorta adından anlaşıldığı gibi özel sigorta türleri gibi isteğe bağlı değildir ve kanuni bir zorunluluktur. İşçinin fiilen çalışmaya başlaması ile sigorta yükümlülüğü doğar. İşçinin belirli hizmetlerden faydalanabilmesi sigortalı olmasına, hatta bir kısım hizmetlerden faydalanabilmesi ise “belirli bir süre sigortalı olma” şartına bağlıdır. Bu nedenle işçinin sigortası oldukça büyük bir öneme sahiptir. Zira sigortası yapılmadan çalıştırılan içinin sağlık, iş kazası, ölüm, yaşlılık, malullük sigortası gibi haklardan yararlanması mümkün olmayacaktır.

Sigortasız Çalışan İşçinin Hakları Nelerdir?

Sigortasız çalıştırılan işçi, sigortasız çalışmayı iş akdinin başında kendi iradesiyle kabul etmiş olsa dahi işçinin sigortasız çalıştırılması mümkün değildir. Zorunlu sigorta kanun tarafından emredici bir düzenleme olmakla, işçinin ve işverenin bunun aksine bir anlaşma yapması mümkün değildir. Dolayısı ile sigortasız çalışan işçi, İş Kanunu gereği haklı nedenle iş akdini feshetme imkanına sahiptir. Bu durumda işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Bununla birlikte, sigortasız çalıştırılan ya da ücreti sigortaya gerçek ücretinin altında bildirilen işçi, bu konuda bir hizmet tespiti davası açarak sigortasız çalıştığı dönemin tespitini talep edebilir.

Ücreti Düşük Gösterilen İşçinin Hakları Nelerdir?

İşçinin çalışmaya başlamasıyla birlikte sigortasının yapılması zorunludur. Ancak uygulamada birçok işçinin gerçek ücreti daha yüksek olmasına rağmen sigortası asgari ücretten ya da bunun bir miktar fazlası gösterilmektedir. Sigortası düşük ücretten yatırılan işçi her ne kadar emeklilik süresi açısından bir olumsuzluk yaşamasa da; sigorta primleri düşük bildirildiği için yaşlılık aylığı (emekli maaşı), maluliyet ya da hastalık halinde ödenecek ücret,  ölümü halinde mirasçılarına bağlanacak aylık ve işsiz kalması halinde alabileceği işsizlik maaşı olması gerekenden düşük olacaktır. Bu nedenle işçinin sigortasının gerçek maaşının altında ödenmesi halinde işçinin mağduriyeti doğacaktır. İşçinin sigorta bildiriminin gerçek ücreti üzerinden yapılmaması işçi açısından haklı fesih nedenidir. Bir üst paragrafta belirtildiği şekilde, işçinin gerçek ücretinin tespiti için ücretin tespiti davası açma hakkı vardır.

Hizmet Tespiti Davası Nedir?

Hizmet tespiti davası; sigortasız çalıştırılan işçinin veya sigorta bildirimi gerçek ücretinin altında yapılan işçinin sigorta kayıtlarını geriye dönük olarak düzelttirmek için açtığı dava türüdür. İşçinin hizmet tespiti davasını kazanması halinde geriye dönük olarak sigortası yapılır ve erken emekliliği, emeklilik maaşının daha fazla olması gibi somut faydalar elde edilir. İşçinin hizmet tespiti davasını kazanması halinde işverenin sigorta primlerini ödeyip ödememesinin bir önemi yoktur. Kararın kesinleşmesi ile birlikte işçinin sigorta kayıtları ilgili dönem için geriye dönük olarak düzeltilir ve işçi derhal sonuçlarından faydalanır. Dava konusu döneme ilişkin sigorta primlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tahsil edilip edilmemesi kurum ile işveren arasında, işçiyi ilgilendirmeyen bir konudur.

Sigorta Tespiti Davası Kime Karşı Açılır?

Hizmet tespiti davası, kanuna göre işçinin sigortasını kuruma bildirmekle yükümlü olduğu halde sigorta bildirimini yapmayan ya da eksik yapan gerçek ya da tüzel kişi işverene karşı açılabilir. İşverenin birden fazla olduğu durumlarda ya da alt işveren asıl işveren ilişkisinin, taşeronluk ilişkisinin olduğu durumlarda somut olayın özelliklerine göre bir belirme yapmak gerekmektedir.

Hizmet tespiti davaları niteliği itibariyle kamu düzenini ilgilendirmektedir. Zira davanın sonucuna göre devlet işçiye karşı birtakım yükümlülükler altına girmektedir. Bu nedenle Sosyal Güvenlik Kurumu da davalı yanında davada yer alır.

Hizmet Tespiti Davasında Arabuluculuk

İş Mahkemeleri Kanununda yapılan değişiklikle birlikte, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade davalarında dava açmadan önce arabulucuya başvurmuş olma şartı getirilmiştir. Ancak sigorta tespit davaları arabuluculuğa uygun değildir. Dolayısı ile ihtiyari de olsa hizmet tespiti konusunda arabuluculuğa başvurulamaz.

Hizmet Tespiti Davası Nerede Açılır?

Hizmet tespiti davası, Hukuk Muhakemeleri Kanunu genel yetki kuralları gereği davalı işverenin ikametgâh yerinde veya işin fiilen görüldüğü yerde açılmalıdır. İş hukukunda yetki kamu düzeninden olup, bu yerler dışında bir mahkemede açılan davalarda resen yetkisizlik kararı verilir.

Hizmet Tespiti Davasında Zamanaşımı – Hak Düşürücü Süre

Hizmet tespiti davası beş yıllık hak düşürücü süre içinde açılmalıdır. Bu süre hizmetin geçtiği yılın sonundan itibaren başlar. Bu noktada hizmet tespiti davasından hak düşürücü sürenin başlangıcı işçilik alacaklarının tabi olduğu zamanaşımı başlangıcından farklılık arz etmektedir.

Hak Düşürücü Sürenin İstisnası: Hak düşürücü süre, bildirimsiz çalışmalar için öngörülmüş bir düzenlemedir. Ancak işverenin işe giriş belgesi, sigorta primi bildirgesi, dönem bordrosu gibi belgelerden birini Sosyal Güvenlik Kurumuna vermiş olması halinde beş yıllık hak düşürücü süre işlemez. (Yargıtay 21. HD. 04.06.2009 tarih 2008/9842 E., 2009/7830 K.)

Hizmet Tespiti Davası Avukatı

Hizmet tespiti davası, fiili çalışmanın ve ücretin tespiti konusunda zorluklar içermektedir. Bu nedenle davanın konunun uzmanı bir sigorta tespiti davası avukatı tarafından yürütülmesi, hak kayıplarının önüne geçilebilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Avukat Burak Eğri

“Hizmet Tespiti Davası – Sigortasız İşçi” için 31 yorum

 1. 15 yoldır bir binada Kapıcılar olarak çalışmaktayım SSK 7 yol eksik yattı ve eksik maaş alıyorum izin kullanmadım ne yapmalıyım

 2. dava açtım kazandım 8 yıl ama 4 yıl sıgorta olmadığını gordum ama mahkemeden sadece tazmınatımı aldım

 3. 1999 yılının 11.Ayı sigorta başlangıcı olarak gözükmekte. Benim işe başlama tarihim 1999 7.Ayı bu 4 aylık süre için hizmet tespit davası açabilirmiyim .bu iş yeri kapandı.sahibi yaşıyormu emin değilim.

 4. SGK dokumaninda görülen brut tutar gelir idaresi e devlet sistemi baktığımda 2 yıl sigorta ücret bilgilerim sosyal guvenlik kurumu ücret bilgilerimde gorulmuyor bu nedir ve idari ve adli olarak suç teşkil edermi ve is mahkemesi sigorta davasi sonucu sigortasiz işçi calistirma sonucu maddi manevi tazminat hakki varmi ve işçi sigortasi gösterilmemesi sebebi soncu adli suc dava olusurmu selamlar

 5. 2001den 2008 yılına kadar dolmusta söför olarak çalıştım. Sigortam yapilmadı Geriye dönük hizmet tespit davası açabilirmiyim. Bilgi almak istiyorum. Sayğılar.

 6. 2001 den 2008 yılına kadar dolmusta şoför olarak çalıştım. Sigortam yapılmadı.Geriye dönük hizmet tespit davası açabilirmiyim. Bilgi almak istiyorum. Saygılarımla.

 7. Kız kardeşim bir özel hastanede temizlik görevlisi çalışıyor.1999 temmuz ayında ise girmesine rağmen sigortası 14 ay sonra 2000 Eylül ayında yapılıyor.Zamaninda yapılsa 20 yıl çalışma ve 5900 işgünü üzerinden emekli olabilecekti.Oysa şimdi 25 yıl çalışma ve 7000 işgünü uzerinden olabilecek.İsten atilma endisesi nedeniyle hakkını
  arayamiyor.1965 doğumlu artık dayanamıyor.Bir an önce emekli olması için ne yapmamız gerekiyor.Simdiden teşekkürler.

 8. HİZMET TESPİTİ NASIL OLUR ? 4 YIL SİGORTASIZ ÇALIŞTIM YANIMDA ŞAHİD OLMASINA GEREK VAR MI ? ELİMDE BİR KANIT OLMASI GEREKLİ MİDİR ?

 9. Merhaba Burak bey,

  1999 yılı Temmuz ayında özel bir poliklinikte laborant olarak işe başladım, o zaman 19 yaşında ve üniversiteyi yeni bitirmiştim, kurum sigortamı yapmadı 2001 yılında da askere gittim 2003 yılında askerliğimi tamamlayıp döndüm ve başka bir kurumda işe başladım ilk sigortam burda başladı ve ben askerdeyken de bu kurum kapandı, anlaşılacağı üzere üzerinden neredeyse 20 yıl geçti adıma yazılı hiç bir belge yok ancak çalıştığım arkadaşlarım bana şahitlik yapabilirler, bu konudaki görüşünüz nedir? Dava açmak istiyorum sizce açmalımıyım? Bu konuda Bilgi verirseniz çok memnun olurum.

  Saygılar.

 10. 5 yıl ayni yerde çalıştım isverenim baska yerden sgkli göstermiş primlerim silindi ne yapmayalım

 11. Merhaba Burak bey, biz iki kişi mali müşavirlik ofisinde 3 yıldır sigortasız çalışıyoruz, delillerimiz mevcut, dava açsak kazanma garantimiz var mı yada önce sgk ya mı bildirmemiz gerekir yardımcı olur musunuz ? Ayrıca işten çıkmak istesem kıdem alabilir miyim ?

 12. Sayin avukat bey ben emekli sandigi emeklisiyim 2013 sesinden 2019 senesine kadar bir otelde asciyim benim emekli diye bir sigorta yapilmamis isten ayrilma durumumda ne gibi haklarim vardir

 13. sandigi emeklisiyim 2013 sesinden 2019 senesine kadar bir otelde asciyim benim emekli diye bir sigorta yapilmamis isten ayrilma durumumda ne gibi haklarim vardir

 14. Slm ben 1998 1999 döneminde staj yaptığım şirkette ara vermeksizin 2001 de askere gidene kadar çalıştım askerden gelince 5 6 Yıla kadar burada çalımaya devam ettim lakin staj dan sonra altı veya yedinci aydan sigorta başlangıcım yapılması gerekirken 11. Ayda sigortam başlatılmış bu neden den dolayı hem 3600 yasasından hem de geçerse eğer Eyt den yararlanamıyorum ve normal şartlar da da 2 yıl geç emekli oluyorum böyle bir mağduriyet söz konusu ne yapmam gerekiyor …

 15. Merhaba burak bey ilk çalışma hayatıma 15.09.2005 yılında başladım 2009 yılında kadar eksiksiz aynı firmada calistim ..halen aktif bi şirket..bu firmada muhasebe işlerine de baktigim icin makbuzlarda irsaliyelerde imzalarım mevcut.. bu dönemler icin hizmet tespit davası açabilirmiyim..saygılarımla.

 16. Merhaba burak bey ilk çalışma hayatıma 15.09.2005 yılında başladım 2009 yılında kadar eksiksiz aynı firmada calistim ..halen aktif bi şirket..bu firmada muhasebe işlerine de baktigim icin makbuzlarda irsaliyelerde imzalarım mevcut.. bu dönemler icin hizmet tespit davası açabilirmiyim..
  !!+duzeltme (ise girisim ve calistigim yillar a ait sgk girisim yapılmadi ..kayıp 4 yıl )
  saygılarımla.

 17. Slm avukat bey.ben.2005 -2006 kadar bi işletmede 2006-2008 kadar bi şirkette çalıştım.hizmet tespit davam 10 yıl sonra lehime sonuçlandı.sgk yargıtay iki firmayı ayırmasına rağmen bunlar işletme firması kapalı olduğu için şirket üzerinden yatirmislar primlerimi.bu şirketlerin birbirleriyle bağlantısı olmamasına rağmen.itiraz ettim.tekrar duzeltecekler.bu firmalardan biz tek primleri tahsil edeceğiz .bunlara ceza kesemeyiz dedi.ceza kesmemiz seni ilgilendirmez dedi Gaziantep sgk müdür yardımcısı.ceza zaman aşımına uğradı dedi.kargitay karar tarihi 25.12.2018 tarihinde.ceza nin zaman aşımı varmı itiraz edeceğim.bunun hakkında bilgi verebilirmisiniz.

 18. Merhaba;
  EŞİMİN YANINDA 20 YIL MAĞAZADA ÇALIŞTIM 1995 İSTEĞE BAĞLI SİGARTA GİRİŞİ YAPTIM 1,5 YIL SONRADA KAPANIŞ VERDİM BU ARADA HER AY DÜZENLİ ÖDEMEDİM SİGORTADA DOSYAM VAR ARŞİVDEN ÇIKARDILAR EVET GİRİŞ VE KAPANIŞ VAR MUTLAKA 1 AYDA OLSA ÖDEME YAPMIŞSSINIZDIR AMA EVRAKLAR KAYBOLMUŞ DEDİLER.HALK BANKASINA YAZI YAZDIM GÖZÜKMEDİĞİNİ İLETTİLER .ŞU ANDA 10 YIILIK SİGORTAM VAR AMA EŞİMİN YANINDA SİGORTASIZ ÇALIŞTIM İŞLERİN YOKLUĞUNDAN SADECE ONUN BAĞKURUNU ÖDEYEBİLDİK MAĞAZA KOMŞULARIMIZ HEPSİ ŞAHİT OLURLAR ÇALIŞTIĞIMA DAİR O ARADAKİ ZAMANLAR İÇİN NE YAPABİLİRİM YADA NE DAVASI AÇABİLİRİM DAVA AÇSAM EŞİME CEZA GELİR Mİ?

 19. MERHABALAR.İLK İŞE GİRİŞ TARİHİM 1991 İKİ YIL ÇALIŞMAMIZA RAĞMEN BİR GÜN BİLE PRİM ÖDENMEMİŞ.AYRICA ŞİRKET BİR GÜN SONRA KAPANIŞ VERMİŞ. BEN VE ARKADAŞIM BUNLARDAN HABERSİZ 2 SENE ÇALIŞTIK BURADA.15.06.1972 DOĞUMLUYUM. HİZMET TESPİT DAVASI AÇABİLİR MİYİM?BORDRO TANIĞIMDA VAR. VE TÜM EVRAKLARI ARŞİVDEN TEMİN ETTİM.

 20. Merhaba calisdigim isyerinde 10.yil surekli.calistim busure.zarfinda.sigortamin.eksik.oldugunu.gordum.10.yilda966gun.yapmislar.sskaya.sikayet.ettim.ss.kmahkemeye.bas.vur.dedi.ve.verdik.mahkeye.mahkeme.tam3.yil.surdu.13.mahkeme.gordum.3.tane.bodro.tani.gi.ifade.ver.cevredeki.esnaflarda.ifade.verdi.kesintisiz.calisdigima.fakat.bilirgisi.raporunda.soyle.dedi.sahitlerin.yetersiz.oldugu.celiskili.karar.verdigini.yazdi.hakimde.bu.karara.uyarak.red.karari.verek.kaybedtik.mahkemeyi.simdi.neyapmamiz.lazim.bide.orda.calisdigima.dahil.yazili.belge.olmasi.lazimdi.dedi..bilirkisi

  1. Davanın reddine ilişkin gerekçeli kararın tarafınıza tebliğinden itibaren yasal süresi içerisinde istinaf kanun yoluna başvurmamanız halinde aleyhinize karar kesinleşecektir. Bu nedenle eğer bir vekiliniz yoksa istinaf ve temyiz aşamalarını avukat vasıtası ile yürütmeniz yararınıza olacaktır.

 21. bir öncek çalıştığım işyeri sigortamı hiç yatırmadı 6 sene mutfakta çalıştım hep sigortamı yatırıcaz dediler oyalayıp yatırmadılar. son 2 senesindede sigortam olmadığı için bir miktar fazla para ödediler bana. bu parayı almış olmam sorun olurmu? işten 2017 yazında ramazan bayramı öncesi ayrıldım. şimdi başka bir mutfakta sigortalıyım sorun olur mu. davayı nasıl açarım teşekkürler.

  1. Merhaba, işveren işçisine sigorta yaptırmak yerine fazladan ücret ödeyerek sigorta yükümlülüğünden kurtulamaz. sonradan başka bir işyerinde çalışmanız dava açmanıza en gel değil. 5 yıllık hak düşürücü süreye dikkat etmelisiniz.

 22. MERHABA,EŞİM 2011 YILINDA GİRDĞİ İŞTEN 2015 EYLÜL AYINA KADAR SGKSIZ ÇALIŞTI. İŞ KAZASI GEÇİRDİ(SGK BİLDİRİLMEDİ) O DONEMDE 3AY SİGORTA YAPTILAR. AVUKATIMIZ KARSI TARAF İLE ARAMIZDA MÜSVEDDE KAĞIDA FERAGAT YAZDIRDI 15BİN PARA ALDIK AMA AUKAT BİZİM BUTUN ALACAKLARIMIZDAN FERAGAT ETTİĞİMİZE DAİR DAVA AÇMIŞHABERİMİZ OLMADAN.ELİMİZDE BİR TEK HİZMET TESPİT DAVASI KALDI .4,5 YILLIK SÜRE İÇİN İHTARNAME GÖNDERMEK İSTİYORUZ, SGK YA NE KADAR CEZA ÖDERLER .(BUNU ANLAŞMA YOLUNA GİDİLİRSE NE KADAR ÜCRET TALEP ETMELİYİZ ONUN İÇİN SORDUM)DAVA AÇILSA KOMSU DÜKKAN ŞAHİTLİĞİ İNTERNET HESAPLARINDAKİ ÇALIŞTIĞINA DAİR RESİMLER,İŞ YAPTIGI FİRMALARDAKİ İMZALAR GEÇERİ OLUR MU HİZMET TESPİDİ İÇİN.

Avukata Sor

Diğer okurlarımızın da faydalanması amacıyla sorunuz bu sayfada yayımlanacaktır. İletişim bilgileriniz gizli tutulacaktır.

Sorunuzla ilgili ek bilgi almak veya bilgi vermek için size ulaşabiliriz. Telefon numaranız gizli tutulacaktır.