Hizmet Tespiti Davası – Sigortasız İşçi

Hizmet Tespiti Davası

Sigortalılık Tespit Davası

Zorunlu sigorta adından anlaşıldığı gibi özel sigorta türleri gibi isteğe bağlı değildir ve kanuni bir zorunluluktur. İşçinin fiilen çalışmaya başlaması ile sigorta yükümlülüğü doğar. İşçinin belirli hizmetlerden faydalanabilmesi sigortalı olmasına, hatta bir kısım hizmetlerden faydalanabilmesi ise “belirli bir süre sigortalı olma” şartına bağlıdır. Bu nedenle işçinin sigortası oldukça büyük bir öneme sahiptir. Zira sigortası yapılmadan çalıştırılan içinin sağlık, iş kazası, ölüm, yaşlılık, malullük sigortası gibi haklardan yararlanması mümkün olmayacaktır.

Sigortasız Çalışan İşçinin Hakları Nelerdir?

Sigortasız çalıştırılan işçi, sigortasız çalışmayı iş akdinin başında kendi iradesiyle kabul etmiş olsa dahi işçinin sigortasız çalıştırılması mümkün değildir. Zorunlu sigorta kanun tarafından emredici bir düzenleme olmakla, işçinin ve işverenin bunun aksine bir anlaşma yapması mümkün değildir. Dolayısı ile sigortasız çalışan işçi, İş Kanunu gereği haklı nedenle iş akdini feshetme imkanına sahiptir. Bu durumda işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Bununla birlikte, sigortasız çalıştırılan ya da ücreti sigortaya gerçek ücretinin altında bildirilen işçi, bu konuda bir hizmet tespiti davası açarak sigortasız çalıştığı dönemin tespitini talep edebilir.

Ücreti Düşük Gösterilen İşçinin Hakları Nelerdir?

İşçinin çalışmaya başlamasıyla birlikte sigortasının yapılması zorunludur. Ancak uygulamada birçok işçinin gerçek ücreti daha yüksek olmasına rağmen sigortası asgari ücretten ya da bunun bir miktar fazlası gösterilmektedir. Sigortası düşük ücretten yatırılan işçi her ne kadar emeklilik süresi açısından bir olumsuzluk yaşamasa da; sigorta primleri düşük bildirildiği için yaşlılık aylığı (emekli maaşı), maluliyet ya da hastalık halinde ödenecek ücret,  ölümü halinde mirasçılarına bağlanacak aylık ve işsiz kalması halinde alabileceği işsizlik maaşı olması gerekenden düşük olacaktır. Bu nedenle işçinin sigortasının gerçek maaşının altında ödenmesi halinde işçinin mağduriyeti doğacaktır. İşçinin sigorta bildiriminin gerçek ücreti üzerinden yapılmaması işçi açısından haklı fesih nedenidir. Bir üst paragrafta belirtildiği şekilde, işçinin gerçek ücretinin tespiti için ücretin tespiti davası açma hakkı vardır.

Hizmet Tespiti Davası Nedir?

Hizmet tespiti davası; sigortasız çalıştırılan işçinin veya sigorta bildirimi gerçek ücretinin altında yapılan işçinin sigorta kayıtlarını geriye dönük olarak düzelttirmek için açtığı dava türüdür. İşçinin hizmet tespiti davasını kazanması halinde geriye dönük olarak sigortası yapılır ve erken emekliliği, emeklilik maaşının daha fazla olması gibi somut faydalar elde edilir. İşçinin hizmet tespiti davasını kazanması halinde işverenin sigorta primlerini ödeyip ödememesinin bir önemi yoktur. Kararın kesinleşmesi ile birlikte işçinin sigorta kayıtları ilgili dönem için geriye dönük olarak düzeltilir ve işçi derhal sonuçlarından faydalanır. Dava konusu döneme ilişkin sigorta primlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tahsil edilip edilmemesi kurum ile işveren arasında, işçiyi ilgilendirmeyen bir konudur.

Sigorta Tespiti Davası Kime Karşı Açılır?

Hizmet tespiti davası, kanuna göre işçinin sigortasını kuruma bildirmekle yükümlü olduğu halde sigorta bildirimini yapmayan ya da eksik yapan gerçek ya da tüzel kişi işverene karşı açılabilir. İşverenin birden fazla olduğu durumlarda ya da alt işveren asıl işveren ilişkisinin, taşeronluk ilişkisinin olduğu durumlarda somut olayın özelliklerine göre bir belirme yapmak gerekmektedir.

Hizmet tespiti davaları niteliği itibariyle kamu düzenini ilgilendirmektedir. Zira davanın sonucuna göre devlet işçiye karşı birtakım yükümlülükler altına girmektedir. Bu nedenle Sosyal Güvenlik Kurumu da davalı yanında davada yer alır.

Hizmet Tespiti Davasında Arabuluculuk

İş Mahkemeleri Kanununda yapılan değişiklikle birlikte, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade davalarında dava açmadan önce arabulucuya başvurmuş olma şartı getirilmiştir. Ancak sigorta tespit davaları arabuluculuğa uygun değildir. Dolayısı ile ihtiyari de olsa hizmet tespiti konusunda arabuluculuğa başvurulamaz.

Hizmet Tespiti Davası Nerede Açılır?

Hizmet tespiti davası, Hukuk Muhakemeleri Kanunu genel yetki kuralları gereği davalı işverenin ikametgâh yerinde veya işin fiilen görüldüğü yerde açılmalıdır. İş hukukunda yetki kamu düzeninden olup, bu yerler dışında bir mahkemede açılan davalarda resen yetkisizlik kararı verilir.

Hizmet Tespiti Davasında Zamanaşımı – Hak Düşürücü Süre

Hizmet tespiti davası beş yıllık hak düşürücü süre içinde açılmalıdır. Bu süre hizmetin geçtiği yılın sonundan itibaren başlar. Bu noktada hizmet tespiti davasından hak düşürücü sürenin başlangıcı işçilik alacaklarının tabi olduğu zamanaşımı başlangıcından farklılık arz etmektedir.

Hak Düşürücü Sürenin İstisnası: Hak düşürücü süre, bildirimsiz çalışmalar için öngörülmüş bir düzenlemedir. Ancak işverenin işe giriş belgesi, sigorta primi bildirgesi, dönem bordrosu gibi belgelerden birini Sosyal Güvenlik Kurumuna vermiş olması halinde beş yıllık hak düşürücü süre işlemez. (Yargıtay 21. HD. 04.06.2009 tarih 2008/9842 E., 2009/7830 K.)

Hizmet Tespiti Davası Avukatı

Hizmet tespiti davası, fiili çalışmanın ve ücretin tespiti konusunda zorluklar içermektedir. Bu nedenle davanın konunun uzmanı bir sigorta tespiti davası avukatı tarafından yürütülmesi, hak kayıplarının önüne geçilebilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Avukat Burak Eğri

“Hizmet Tespiti Davası – Sigortasız İşçi” için 126 yorum

 1. 15 yoldır bir binada Kapıcılar olarak çalışmaktayım SSK 7 yol eksik yattı ve eksik maaş alıyorum izin kullanmadım ne yapmalıyım

  1. Ödenmemiş olan hakların size ödenmesi için dava açabilirsiniz. Sigortasız çalışılan dönemler için de hizmet tespiti davası açabilirsiniz.

   1. 1999 16 ağustosta işe başladım
    Sigorta başlangıcım
    2003
    Aynı işyerinde çalışmaya devam etmekteyim hizmet tespit davası açabilir eyt den yararlanabilirmiyim
    Askerliğim sigorta girişinden önce

    1. 1996 2000 yılları arası babamın yük kamyonunu kullandım babam sigorta girişimi bile yapmamış geri doğru sigortalı olmam için ne yapmam gerekir sağlıklı günler dilerim

     1. 1996 yılında ise başladım 1999 da askere gittim 2000 yılında askerden geldim aynı isyerinde 2006 ya kadar yine çalıştım sgk yatmadı şimdi emekli olamadım birsey yapıla bilirmi?

     2. Babama karşı dava açabilir miyim babamın yanin da liseyi bitirdikten sonra 2005 babamın ölümüne kadar sigortasız çalıştım bana hiç sigorta yatırması liseyi 1998 bitirdim bana yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler

     3. 1997 tarihinde 10 ay hastanede yattım ortopedik den dolayı hastanede yattıgım için sigortalı sayılırmıyum

     4. 1997 tarihinde 10 ay hastanede yattım ortopedik den dolayı hastanede yattıgım için sigortalı sayılırmıyım

     5. İyi calismalar.sahte SGK girislerim vardı mahkeme 5 yıl sürdü şu an ilk mahkeme kabul edildi.emekli olalı 5 yıl oldu.maas anlamıyordum.sorum şu ilk mahkeme kısmen kabulüyle istinaf yolu açık olmak üzere karar kabul etti.sgk maaşım bağlanır mı.yoksa istinafin sonucunu bekliyecegim.magdur kaldım 5 yıldır.tesekkurler iyi calismalar

    2. İyi calismalar.sahte SGK girislerim vardı mahkeme 5 yıl sürdü şu an ilk mahkeme kabul edildi.emekli olalı 5 yıl oldu.maas anlamıyordum.sorum şu ilk mahkeme kısmen kabulüyle istinaf yolu açık olmak üzere karar kabul etti.sgk maaşım bağlanır mı.yoksa istinafin sonucunu bekliyecegim.magdur kaldım 5 yıldır.tesekkurler iyi calismalar

   2. İş yerim herhangi bir bildirge vermemiş elimde belediye 2001 yılının 6 .ayında imza attığım evrak ve 2000 yılında ptt makbuz unda ismim ve soyadım yazılı makbuz var işveren e dava açsam kazanma ve eyt şansım varmıdır

    1. 77 dogumluyum.1994 yılana ait elimde 40 günlük uzun vadeli ödenmiş elimde sigorta bordrosu var bodro mühürlü,kayıtlı,onaylı vs ssk yetkililerinin imzası da var.lakin bu bodrada ismim geçmesine rağmen ise ssk numarası vermemisler.bu durumu ssk dilekçe ile yazdığımda o döneme ait işe giriş bildirgesi ne rastlanmamıştır diyorlar.bu durumda ne yapabilirim.ssk yetkilisi giriş bildirgesini kayıp etmişse benim sorunum mu veya ismimin olduğu bodroyu neden düzenledi sizce nasıl yol izlemeliyim.

    2. 01 10 1979 doğumluyum 11998 99 da Türkiye gazetesinde çalıştım sigortasız 2000 de askere gittim sigorta girişim 2003 eski çalıştığım Türkiye gazetesini mahkemeye versem sonucu ne olur

   3. 1999 Ağustos da bı fabrika ya basladim sigorta 2003 te baslatmislar geriye dönük şahitle birşey yapabilirmiyim acaba

   4. 1998 yılında 2 ay bir firmada çalıştım ancak sigortam ödenmemiş ne yapmalıyım

   5. 1981 yılında işe giriş yaptım sigorta girişim var pirim yatmamış 2016 yılında bir günlük tespit davası açtık 1 sefer kazandık SSK temyiz etti karar bozuldu 2021 yılında davayı kurum kazandı biz temyize gönderdik karar bozuldu şimdi ne yapmalıyız. Teşekkür ederiz.

   6. 2007 2008 tarihinde bir tesiste çalıştım ssk mi yapmadığı için ayrıldım hakkımı yediler ne yapmaliyim

  2. 1999 sigorta sız çalıştım aynı işyerinde 2006 yılında sigortalı olarak çalışmaya başladım tabi bu aralarda giriş çıkışlarında oldu dava aça bilirmiyim elimde belge yok ama şahitlerin var ve iş veren kabul ediyor o tarihte çalıştım cevaplarsanız sevinirim

   1. Aynı durumdayım bende bu durumdan mağdurum tanıklar var işveren kabul ediyor ne yapacağız bu durumda

  3. 1999 sigorta sız çalıştım aynı işyerinde 2006 yılında sigortalı olarak çalışmaya başladım tabi bu aralarda giriş çıkışlarında oldu dava aça bilirmiyim elimde belge yok ama şahitlerin var ve iş veren kabul ediyor o tarihte çalıştım cevaplarsanız sevinirim

  4. Kurye olarak 2016 yılından 2019 yılına kadar çalıştım sadece 78 gün sigorta yatmış hizmet tespit davası açabilir miyim

  5. 1998 yılında lokum imalatı yapan bir dükkan da 1 ay çalıştığım 1981 doğumluyum sigorta girişim 2004 sigorta girişimi dava açarsak 1998 e çekebilirmiyiz teşekkürler

 2. dava açtım kazandım 8 yıl ama 4 yıl sıgorta olmadığını gordum ama mahkemeden sadece tazmınatımı aldım

 3. 1999 yılının 11.Ayı sigorta başlangıcı olarak gözükmekte. Benim işe başlama tarihim 1999 7.Ayı bu 4 aylık süre için hizmet tespit davası açabilirmiyim .bu iş yeri kapandı.sahibi yaşıyormu emin değilim.

   1. Merhaba ben 1997 yılında babamın iş yerinde çalışmaya başladım 1998 yılında çıraklık okulunda okudum 4 yıl her hafta hocalar gelip kontrol ediyordu mahkemeye verip sigorta girişimi 97 ye cekebilirmiyim

    1. 1998 1999 yılında sağlık sektöründe işe başladım sigortam yapılmadı mahkeme kararı ile bu günlerimi sigortaya saydirabilirmiyim.

     1. Sağlık sektõründe 2010 yılından 1012 yılına kadar çalıştım son beş ay pirim yatmış şahitlerim var ne yapmam gerekiyor

     2. ,1998 7 ay bir işyerinde caliştim hic sgorta yapılmadı elimde caistigima dair fotoğraf var ve berabercaistigim iki arkadaşın var dava aca bilirmiyim işverende kabul ediyor calıştıgımı

  1. 1999 yılı haziran ayı 2000 yılı mayıs 15 arası Gemerek belediyesi’nde çalıştım bu dönem arası sigortam hiç yapılmamış bu yıllara dönük bir dava açsam kazanma şansım var mı eyt’den faydalanabilir miyim benimle birlikte 10 kişi aynı durumda bu dönemde çalıştığımız memurlar ve zabıtalar hayatta biz tanıklık yaparız diyorlar ne yapmalıyım teşekkür ederim

   1. 1990 yılında işe girdim 1997 yılına kadar yani askere gidene kadar aynı isyerinde çalıştım benimle beraber 3 arkadaşım da vardı aynı isyerinde onlara sigorta yapılmış bana yapılmadı şahit olarak onları gösteren ve o tarihlerde çıraklık eğitime giderken o işyeri imzasıyla gittigimi ispat etsem dava açıp kazanabilirmiyim

 4. SGK dokumaninda görülen brut tutar gelir idaresi e devlet sistemi baktığımda 2 yıl sigorta ücret bilgilerim sosyal guvenlik kurumu ücret bilgilerimde gorulmuyor bu nedir ve idari ve adli olarak suç teşkil edermi ve is mahkemesi sigorta davasi sonucu sigortasiz işçi calistirma sonucu maddi manevi tazminat hakki varmi ve işçi sigortasi gösterilmemesi sebebi soncu adli suc dava olusurmu selamlar

  1. Ben 1998 yılında dayıma ait işyerinde 2 yıl çalıştım ama sigorta yapmadı askere gittim geldim tekrar devam ettim,o dönemde fazla iş imkanı olmadığı için tekrar devam ettim, eğer o zaman başlangıçm olsaydı EYT den bende faydalanacak TM, çevredeki tüm esnaf şahit bunla ilgili geriye dönük hizmet davası açabilir miyim teşekkür ler.

   1. İyi günler Engin bey,
    Ben 98 İstanbul esnaf ve sanatkarlar odası sicil kaydım var ama sigorta girişi yok hatlı minibüste şöför olarak çalıştım araçta amcamın adına kayıtlı idi ne yapmam gerekiyor

   2. 1999 2000 yılları arasında yayının mermer atölyesi nde ön muhasebe yaptım sigortam yatmamiş tespit davası nasıl yapacam yardımcı olursanız memnun olurum

  2. Merhaba 1998 yilinda koklu bir firmada calistim ancak hic ssk yapmadilar.bunun icin hizmet tespit davasi acarsak kazanabilirmiyim?yaklasik 20 kisi calisma arkadasim vardi ancak onlari sahit gosterebilirim.

   1. 1999 2000 yılları arasında yayının mermer atölyesi nde ön muhasebe yaptım sigortam yatmamiş tespit davası nasıl yapacam yardımcı olursanız memnun olurum

  3. Merhaba 1996 yılında
   15 yaşında iken 3 ay çalıştığım firma sigorta girişimi yapmamış firma 1998 yılında kapanmıştır.
   Firmada 94 yılından itibaren çalışan sigortası yatan tanık var geriye dönük sigortam için dava acabilirmiyim..

   Tsk

 5. 2001den 2008 yılına kadar dolmusta söför olarak çalıştım. Sigortam yapilmadı Geriye dönük hizmet tespit davası açabilirmiyim. Bilgi almak istiyorum. Sayğılar.

   1. Sigortam 20 gün geç başlatıldı.Arabulucuya gittim maaşımı ve mesai üçretlerimi almak sigortamın geç başladığına dair ne yapmalıyım

   2. 2001- 2008 arası çalıştım diyor . Soruyu 2018 de soruyor.
    5 yıllık hak düşürücü süre ne olacak.
    Soruyu okumadan basmakalıp cevap veriyorsunuz

 6. 2001 den 2008 yılına kadar dolmusta şoför olarak çalıştım. Sigortam yapılmadı.Geriye dönük hizmet tespit davası açabilirmiyim. Bilgi almak istiyorum. Saygılarımla.

 7. Kız kardeşim bir özel hastanede temizlik görevlisi çalışıyor.1999 temmuz ayında ise girmesine rağmen sigortası 14 ay sonra 2000 Eylül ayında yapılıyor.Zamaninda yapılsa 20 yıl çalışma ve 5900 işgünü üzerinden emekli olabilecekti.Oysa şimdi 25 yıl çalışma ve 7000 işgünü uzerinden olabilecek.İsten atilma endisesi nedeniyle hakkını
  arayamiyor.1965 doğumlu artık dayanamıyor.Bir an önce emekli olması için ne yapmamız gerekiyor.Simdiden teşekkürler.

   1. Merhaba,
    99 öncesi bu şekilde sorunları olanlar dava açıp kazanmaları halinde normal sicil kaydı mı olur yoksa staj kaydı mı açılır…. mesela ben 98 de bu şekilde çalıştım 17yasinda

   2. Selamun aleyküm hocam 2000 binyılı için tesbit davası açabilirmiyim

  1. 2005 mayıs işe karışım var ama 2000 den beri çalıştım 5005te sikorta yapılmış ne yapabilirim

 8. HİZMET TESPİTİ NASIL OLUR ? 4 YIL SİGORTASIZ ÇALIŞTIM YANIMDA ŞAHİD OLMASINA GEREK VAR MI ? ELİMDE BİR KANIT OLMASI GEREKLİ MİDİR ?

  1. İyi günler 01.02.1997 tarihli ilk işe giriş bildirgem yapılmış ama pirim ödenmediği için başlanvgıcım gözükmüyor bunun için hizmet tespit davası acarsam nasıl sonuçlanır

 9. Merhaba Burak bey,

  1999 yılı Temmuz ayında özel bir poliklinikte laborant olarak işe başladım, o zaman 19 yaşında ve üniversiteyi yeni bitirmiştim, kurum sigortamı yapmadı 2001 yılında da askere gittim 2003 yılında askerliğimi tamamlayıp döndüm ve başka bir kurumda işe başladım ilk sigortam burda başladı ve ben askerdeyken de bu kurum kapandı, anlaşılacağı üzere üzerinden neredeyse 20 yıl geçti adıma yazılı hiç bir belge yok ancak çalıştığım arkadaşlarım bana şahitlik yapabilirler, bu konudaki görüşünüz nedir? Dava açmak istiyorum sizce açmalımıyım? Bu konuda Bilgi verirseniz çok memnun olurum.

  Saygılar.

   1. Merhaba.1999 yılı Haziran ayında bir bilgisayar firmasında işe başladım. Ancak SGK mı yapmadılar. İşe giriş bildirgesi yada başka resmî bir belge olduğunu da düşünmüyorum. İlgili işyerinde. 2000 yılı Ocak ayında ayrıldım. Çalıştığım dönem içerisinde maaşları da elden verdiler. Daha sonra başka bir bilgisayar firmasına girdim ve 2000 yılı 3. Ayında sigortamı yaptılar. 1999 yılımda çalıştığım eski işyerindeki döneme ait çalışmalarım için sigorta tespit davası açabilir miyim. Burada o dönem birlikte çalıştığım ve sigortalı çalışan bir arkadaşımı tanık gösterebilirim sadece. Bu durumda davayı kazanıp eyt sen emekli olma şansım varmıdır?

 10. 5 yıl ayni yerde çalıştım isverenim baska yerden sgkli göstermiş primlerim silindi ne yapmayalım

   1. 1998 yilinda 1 ay bulasikcilik yaptim sigortam yapilmamisti fakat ayni isyerinde arkadaslarim uzun yillar calisti.tespit davasi acarsam kazanma sansim nedir ihtimal varmi?

 11. Merhaba Burak bey, biz iki kişi mali müşavirlik ofisinde 3 yıldır sigortasız çalışıyoruz, delillerimiz mevcut, dava açsak kazanma garantimiz var mı yada önce sgk ya mı bildirmemiz gerekir yardımcı olur musunuz ? Ayrıca işten çıkmak istesem kıdem alabilir miyim ?

 12. Sayin avukat bey ben emekli sandigi emeklisiyim 2013 sesinden 2019 senesine kadar bir otelde asciyim benim emekli diye bir sigorta yapilmamis isten ayrilma durumumda ne gibi haklarim vardir

 13. sandigi emeklisiyim 2013 sesinden 2019 senesine kadar bir otelde asciyim benim emekli diye bir sigorta yapilmamis isten ayrilma durumumda ne gibi haklarim vardir

 14. Slm ben 1998 1999 döneminde staj yaptığım şirkette ara vermeksizin 2001 de askere gidene kadar çalıştım askerden gelince 5 6 Yıla kadar burada çalımaya devam ettim lakin staj dan sonra altı veya yedinci aydan sigorta başlangıcım yapılması gerekirken 11. Ayda sigortam başlatılmış bu neden den dolayı hem 3600 yasasından hem de geçerse eğer Eyt den yararlanamıyorum ve normal şartlar da da 2 yıl geç emekli oluyorum böyle bir mağduriyet söz konusu ne yapmam gerekiyor …

 15. Merhaba burak bey ilk çalışma hayatıma 15.09.2005 yılında başladım 2009 yılında kadar eksiksiz aynı firmada calistim ..halen aktif bi şirket..bu firmada muhasebe işlerine de baktigim icin makbuzlarda irsaliyelerde imzalarım mevcut.. bu dönemler icin hizmet tespit davası açabilirmiyim..saygılarımla.

 16. Merhaba burak bey ilk çalışma hayatıma 15.09.2005 yılında başladım 2009 yılında kadar eksiksiz aynı firmada calistim ..halen aktif bi şirket..bu firmada muhasebe işlerine de baktigim icin makbuzlarda irsaliyelerde imzalarım mevcut.. bu dönemler icin hizmet tespit davası açabilirmiyim..
  !!+duzeltme (ise girisim ve calistigim yillar a ait sgk girisim yapılmadi ..kayıp 4 yıl )
  saygılarımla.

  1. Türkiyenin büyük bir firmasının beyaz eşya yetkili servisinde 1996 arası2000 sigortssız çalıştım( arada askerlik yaptım 1.5 yıl )çalışırken yetkili servis teknisyenliği kursunu 1 ay civarı tamamladım belge verildi kimlik kartım var bu bir kanıt .şahit var aynı yerde çalışan .o zamanın servis kapandı ben bu büyük firmaya yapılmayan geçmiş sigortamla ilgili neyapabilirim

 17. Slm avukat bey.ben.2005 -2006 kadar bi işletmede 2006-2008 kadar bi şirkette çalıştım.hizmet tespit davam 10 yıl sonra lehime sonuçlandı.sgk yargıtay iki firmayı ayırmasına rağmen bunlar işletme firması kapalı olduğu için şirket üzerinden yatirmislar primlerimi.bu şirketlerin birbirleriyle bağlantısı olmamasına rağmen.itiraz ettim.tekrar duzeltecekler.bu firmalardan biz tek primleri tahsil edeceğiz .bunlara ceza kesemeyiz dedi.ceza kesmemiz seni ilgilendirmez dedi Gaziantep sgk müdür yardımcısı.ceza zaman aşımına uğradı dedi.kargitay karar tarihi 25.12.2018 tarihinde.ceza nin zaman aşımı varmı itiraz edeceğim.bunun hakkında bilgi verebilirmisiniz.

 18. Merhaba;
  EŞİMİN YANINDA 20 YIL MAĞAZADA ÇALIŞTIM 1995 İSTEĞE BAĞLI SİGARTA GİRİŞİ YAPTIM 1,5 YIL SONRADA KAPANIŞ VERDİM BU ARADA HER AY DÜZENLİ ÖDEMEDİM SİGORTADA DOSYAM VAR ARŞİVDEN ÇIKARDILAR EVET GİRİŞ VE KAPANIŞ VAR MUTLAKA 1 AYDA OLSA ÖDEME YAPMIŞSSINIZDIR AMA EVRAKLAR KAYBOLMUŞ DEDİLER.HALK BANKASINA YAZI YAZDIM GÖZÜKMEDİĞİNİ İLETTİLER .ŞU ANDA 10 YIILIK SİGORTAM VAR AMA EŞİMİN YANINDA SİGORTASIZ ÇALIŞTIM İŞLERİN YOKLUĞUNDAN SADECE ONUN BAĞKURUNU ÖDEYEBİLDİK MAĞAZA KOMŞULARIMIZ HEPSİ ŞAHİT OLURLAR ÇALIŞTIĞIMA DAİR O ARADAKİ ZAMANLAR İÇİN NE YAPABİLİRİM YADA NE DAVASI AÇABİLİRİM DAVA AÇSAM EŞİME CEZA GELİR Mİ?

 19. MERHABALAR.İLK İŞE GİRİŞ TARİHİM 1991 İKİ YIL ÇALIŞMAMIZA RAĞMEN BİR GÜN BİLE PRİM ÖDENMEMİŞ.AYRICA ŞİRKET BİR GÜN SONRA KAPANIŞ VERMİŞ. BEN VE ARKADAŞIM BUNLARDAN HABERSİZ 2 SENE ÇALIŞTIK BURADA.15.06.1972 DOĞUMLUYUM. HİZMET TESPİT DAVASI AÇABİLİR MİYİM?BORDRO TANIĞIMDA VAR. VE TÜM EVRAKLARI ARŞİVDEN TEMİN ETTİM.

 20. Merhaba calisdigim isyerinde 10.yil surekli.calistim busure.zarfinda.sigortamin.eksik.oldugunu.gordum.10.yilda966gun.yapmislar.sskaya.sikayet.ettim.ss.kmahkemeye.bas.vur.dedi.ve.verdik.mahkeye.mahkeme.tam3.yil.surdu.13.mahkeme.gordum.3.tane.bodro.tani.gi.ifade.ver.cevredeki.esnaflarda.ifade.verdi.kesintisiz.calisdigima.fakat.bilirgisi.raporunda.soyle.dedi.sahitlerin.yetersiz.oldugu.celiskili.karar.verdigini.yazdi.hakimde.bu.karara.uyarak.red.karari.verek.kaybedtik.mahkemeyi.simdi.neyapmamiz.lazim.bide.orda.calisdigima.dahil.yazili.belge.olmasi.lazimdi.dedi..bilirkisi

  1. Davanın reddine ilişkin gerekçeli kararın tarafınıza tebliğinden itibaren yasal süresi içerisinde istinaf kanun yoluna başvurmamanız halinde aleyhinize karar kesinleşecektir. Bu nedenle eğer bir vekiliniz yoksa istinaf ve temyiz aşamalarını avukat vasıtası ile yürütmeniz yararınıza olacaktır.

 21. bir öncek çalıştığım işyeri sigortamı hiç yatırmadı 6 sene mutfakta çalıştım hep sigortamı yatırıcaz dediler oyalayıp yatırmadılar. son 2 senesindede sigortam olmadığı için bir miktar fazla para ödediler bana. bu parayı almış olmam sorun olurmu? işten 2017 yazında ramazan bayramı öncesi ayrıldım. şimdi başka bir mutfakta sigortalıyım sorun olur mu. davayı nasıl açarım teşekkürler.

  1. Merhaba, işveren işçisine sigorta yaptırmak yerine fazladan ücret ödeyerek sigorta yükümlülüğünden kurtulamaz. sonradan başka bir işyerinde çalışmanız dava açmanıza en gel değil. 5 yıllık hak düşürücü süreye dikkat etmelisiniz.

 22. MERHABA,EŞİM 2011 YILINDA GİRDĞİ İŞTEN 2015 EYLÜL AYINA KADAR SGKSIZ ÇALIŞTI. İŞ KAZASI GEÇİRDİ(SGK BİLDİRİLMEDİ) O DONEMDE 3AY SİGORTA YAPTILAR. AVUKATIMIZ KARSI TARAF İLE ARAMIZDA MÜSVEDDE KAĞIDA FERAGAT YAZDIRDI 15BİN PARA ALDIK AMA AUKAT BİZİM BUTUN ALACAKLARIMIZDAN FERAGAT ETTİĞİMİZE DAİR DAVA AÇMIŞHABERİMİZ OLMADAN.ELİMİZDE BİR TEK HİZMET TESPİT DAVASI KALDI .4,5 YILLIK SÜRE İÇİN İHTARNAME GÖNDERMEK İSTİYORUZ, SGK YA NE KADAR CEZA ÖDERLER .(BUNU ANLAŞMA YOLUNA GİDİLİRSE NE KADAR ÜCRET TALEP ETMELİYİZ ONUN İÇİN SORDUM)DAVA AÇILSA KOMSU DÜKKAN ŞAHİTLİĞİ İNTERNET HESAPLARINDAKİ ÇALIŞTIĞINA DAİR RESİMLER,İŞ YAPTIGI FİRMALARDAKİ İMZALAR GEÇERİ OLUR MU HİZMET TESPİDİ İÇİN.

 23. 2014 yılında hizmet tesbit davası açmıştım.Mahkeme sonucu davayı kazandım.işveren benim sigortamı 284 gün eksik yatırmiş.Fakat karşı taraf istinafa giderek davayı uzattı.Ben 5 ay önce emeklı oldum.benim mahkeme yoluyla kazanmış olduğum.bu 284 günün parasını alabilirmiyim.dava erken sonuçlansaydı.284gün önce emekli olacaktım.

 24. 1991 yılında sigorta girişim aynı gün ise çıkışım verilmiş hizmet tespit davası açabilir miyim

 25. Burak Bey esenlikler dilerim.Ben bundan 20 yil önce iki ayrı okulda 1sene ve3,5ay olmak üzere iki ayrı okulda vekil öğretmenlik yaptım 3,5aylik döneme ait ise giriş belgesi ve banka maas dokumune ulaştım ve hala devam eden hizmet tespit davasini bu 3,5ayliga actimfakat bi onceki yil 9 aygorev yaptigim diğer okula ait ne bir ise giriş belgesi ne de maasla ilgili herhangibir belge elde yok maasi o dönem elden vermişlerdi sigortasız çalıştırdıkları için kılıfına uydurmuslar.Fakat o döneme ait toplu halde öğretmen arkadaslarla bir fotograf,çocukların isimlerinin yazılı oldugu bir mühürsuz not defteri ve müdür yrd.ve birkaç ogretmen arkadaş şahitliği ve bir önceki 3,5aylik çalışmama ait dava actim onu kazanmam bu9aylik okul için kazan mama yeterli olur mu? Açayım mi?

 26. Merhaba 5 yıldır asgari ücretin altında ve sigortasız çalışıyorum hangi yolu izlemem.lazim yardımcı olurmusunuz

 27. Mrh ben 1999 yılınin haziran ayında calisdigimyer sigortami yapmamış elimde belge yok ama şahitlerin var dava açsam bir sonuç alabilrmiyim

 28. 1999 ve 2005 arası 1 arasında çalıştım hiç sigortamı yatırmadı ve mahkemeye verdim mahkemeyi kazandım birinci ayın 2021’de dava bitti bu sigortalı primlerimi nasıl yaptırabilirim

 29. Merhabalar ben çalıştığım iş yerinde1996’dacirak olarak işe girdim 1999’un altıncı ayında çırak okulum bitti 1999 05 11 1999 kadar benim sigortamı başlatmadılar ve 08 09 1999 kanunu ile madur oldum hala da bu işyerinde çalışmaktayım eyt çıkarsa beni kapsamıyor bunun icin ne yapmalıyım su an primim 6800 gün aktif çalışıyorum

  1. Merhabalar, babama ait işyerinde 1999 öncesi sigortasız çalıştım. Araya üniversite ve askerlik girdi 2005 de sigortam başladı. Geriye dönük sigorta girişi yaprırıp eyt’den faydalanabilir miyim acaba?

 30. Merhabalar ben çalıştığım iş yerinde1996’dacirak olarak işe girdim 1999’un altıncı ayında çırak okulum bitti 1999 05 11 1999 kadar benim sigortamı başlatmadılar ve 08 09 1999 kanunu ile madur oldum hala da bu işyerinde çalışmaktayım eyt çıkarsa beni kapsamıyor bunun icin ne yapmalıyım su an primim 6800 gün aktif

 31. Saygı değer avukat bey ben babamın yanına1995 yılında iş hayatına atıldım 1998.12.23 tarihinde 18 yaşımı doldurdum 1999.02.03 tarihinde babamın sahibi olduğu ayni zamanda isletmecisi ogernci servisinde host olarak goreve basladim o donem meb orenci servislerinde boyle bir uyglama getirilmisti (babam okul oncesi egitim goren cocuklarin tasimasini yapiyorduk )ayni uygulama halen devam etmekte babam bu tasimaciligi resmi bir sekilde yapiyordu butun odalarda kayitliydi ben geriye donuk dava acabilirmiyim sayin avukat bey ama babam rahmetli oldu veyada nasil bir yol izlememi tavsiye eder siniz saygilarimla iyi ve saglikli gunler dilerim

 32. 10.02.1981 doğumluyum. 04.06.1998 yılında amcama ait işyerinde sigortalı olarak çalışmaya başladım ama amcam sigorta girişimi ‘çıraklık sigortası’ olarak başlatmış olduğundan bu tarihe ait 1 günlük prim bile görünmemekte ; hizmete başlama tarihim 2005 yılı olarak görünmektedir. Ben bu işyerinde yaklaşık 1 yıl boyunca fiili olarak çalıştım ve bunu şahitlerle kanıtlayabilirim. Buna istinaden hizmet tespit davası açmam mümkün müdür?

 33. Bende 1999 yılının Ocak ayında bir firmada çalışmaya başladım. Sigortamı yapmadılar, maaşlar elden veriliyordu. Sigortalar yapmadıkları İçin tartışma yaptım 2000 Ocak ayında beni bu nedenle işten çıkarttılar. İş yeri el değiştirdi. Hala çalışan arkadaşlarım var. O zaman 19 yaşındaydım. Hizmet tesbit davası açsam kazanabilir miyim? 10 yıl önce şirketin bağlı olduğu sigorta müdürlüğüne gittim zaman aşımı olduğunu söyledi kurumun sorumlusu.

 34. Ben 12 yıl bir firmada çalıştım fakat sigorta girişim 2006 sürekli girdi çıktı yapılmış 2008 de iş yerini usulsüzlük ten resen kapatıldı suçu benim üzerime attılar yıllar süren bir mahkeme oldu 2021 in 7 ayinda suçsuz olduğum kanıtlandı ve mahkemede 12 yıl yanlarında çalıştığımı söylediler avkatima defalarca geçmişe dönük SSK davasını açmasını istediğimde senin hakkın baki kağıdın gelmezse Yargıtay’dan açamam diyor adliyeye gittim herhangi bir evrak gelmiyecek diyor bu durumda davayı ben aca bilirmiyim tesekurler

 35. iyi günler avukat bey 2006 yılından 2009 yılına kadar bir süre babamın yanında çalışmıştım bu süre zarfında
  sigortamın babam tarafından her ay sadece birkaç gün yatırıldığını ögrendim ve bu haliyle pirim günlerimin az çıkmasına sebep oluyor
  bununla ilgili birşey yapabilirmiyim bu arada babam rahmetli oldu

 36. Merhaba 97 yılında tanıdığımızın eczanesinde 1 ay çalışmıştım üniversiteyi kazandığım belli olunca ayrıldım sigorta girişi vs zaten yapacak vakitte yoktu şun 2005 girişli memurum eytli olmak için ne yapmam gerekir.

 37. Merhaba ben 1998 yılın da işe girişim oldu sigortasız çalıştım bu sürede yerde babama ayit olduğu için bişey de yapamadım ben bu tarihe sigortamı çeke bilirmiyim

  1. İlkay 05 05 1979 doğumluyum 1 nisan 1999 ile 30 Kasım 1999 tarihi arasında turizm sektöründe çalıştım elden maaş aldık maaş bodrösü yok sigorta girişim 05 02 2000 farklı yerden fakat benim elimde bu tarihler arasında çalıştığıma dahil firmanın verdiği bonservis var ne yapmalıyım himet tespit davası sonuç verir mi

   1. Merhaba! 1996 yılında çalışma bakanlığının temizlik firmasında , Daire başkanlık bölümünde sekiz ay çalışma hizmetinde bulundum ama siğorta girişim yapılmamış , şuanda 2002 yılında bağkur başlangıçım gözüküyor,, çalışma bakanlıgının TEMİZLİK firmasını dava edebilirmiyim siğorta başlangıcımı 1996 yılına çekmek için? Sayğılarımla

 38. Merhaba ben 2006-2011 yılları arasında bir fabrikada çalıştım. Sigortam 2 yıl tam yatmış ancak sonra çıkışım verilmiş 2008 den 2011 e kadar sigortam yatmamış gözüküyor. Firma şuan kapalı kimseyi bulamıyorum. 2008-2011de maaşımı Garanti Bankasına yatırıyorlardı bankaya gittim genel merkeze dilekçe verildi ancak bana banka maaş dökümlerini vermiyorlar kartı kullanmadığım için iptal etmiştim. Bankada firma ismim gözüküyor fakat maaş dökümümü vermiyorlar en son mahkeme emriyle veririz dediler ben banka müdürüyle görüşünce dilekçe yazın size bildirilir dendi ancak dönüş alamadım. Onun dışında 2 kişi şahit bulurum 2022 deyiz süresi geçmiş midir ayrıca ne yapmam gerekir bilgi verebilir misiniz bana

 39. Merhabalar 1998 yılında bir ajansda çalıştım. İspat edebileceğim belgelerim var. Hiç sigorta girişim yapılmamış. Hizmet tespit davası açabilir miyim. Geriye dönük 5 yıl süremi geçerli olur.

 40. Ben 1976 doğumluyum 1990 yılından 1995 yılına kadar çıraklık ve kalfalık yaptım resmi belge olarak 3 yıl ç.e.merkez inde staj gördüm 1994 yılında okul bitti ve kalfalık belgesi aldım ve ayriyeten teşekkür belgelerinde mevcut bu zaman zaafında hiç sigortam olmadı staj başlangıcı hariç bu konuda yardımcı olabilir misiniz saygılarımla.

 41. Merhaba,
  1982 dogumluyum

  1997 yılında ilk turizm sektöründe işe başladım 2000 yılına kadar aynı firmada çalıştım..maaşımı elden teslim alıyorduk..dolayısı ile bir gün bile ne sigorta yapmış ..nede prim ödemiş ..farklı bi firmada işe başlayınca 2001 yılında sigorta başlangıcım oldu..bu durumda eyt den yararlanamıyorum….çalışmış oldugum firma sahibi halen hayatta ve orda çalıştıgıma dair şahitlerim var nasıl bir yol izlemeliyim

 42. Merhaba 1998 yılında SSK yapılmadan işe başladım 01.12.2000 yılında bir firma bulup SSK girişim yapıldı 2004 yılına kadar aynı şubede aralıksız olarak çalıştım farklı firmalarda giriş çıkış yapıldı.. banka yı SGK ya şikayet ettim banka 1998-2004 yılları arasında bizde çalıştı her türlü hakkını firmaya ödedik demiş elimde resmi belge ile 1 günlük hizmet tespit davası açtım Eyt den faydalanmak için ,bu dava ne kadar sürer

 43. Merhabalar efendim.1972 doğumluyum.16.01.1995 te restauranta aşçı olarak 3 yaz sezonu calıştım.sigortamı hic başlatmamış prim yatırılmamış.şimdi patronuma hizmet tespit davası acabilirmiyim.o tarihte calıştıgım arkadaşlarım şahit ayrıca iş bankası hesab defterime yatırdığı ücretler mevcut

 44. Merhaba; 2004-2011 yılları arasında bir sendikada çalıştım. 2010 yılına kadar sigortasız çalıştırıldım. Aynı yerde 2010 yılında sigortam yapıldı. 2011 yılında işten ayrıldım. O yıllarda çalıştığımı kanıtlayacak tanıklarımda mevcut. Hizmet tespit davası açabilir miyim. Teşekkürler.

 45. Merhabalar ben 1999 yılında işbaşi yaptım 7ay sigortam ödendi 2000 yılında işyerim beni çıraklık kursuna gönderdi 3 yıl hafta sonu kursa gittim hafta içi normal isimde calismaya devam ettim bu süreçte isyerm kurs basyayinca sigorta dan çıkış yapmış diploma aldıktan sonra sigorta giriş yapmış aradaki 3yil çalışmış olmama rağmen sigortami ödememiş benim kayıp olan 3yillik pirimimi ve tazminatımı vermek le hükümlümü ben işten ayrılalı 12yil oldu işyeri halen aktif cevaplarsanız çok sevinirim lütfen

 46. 1997 yılında 1 yıl boyunca Kanal E firmasında sigortasız çalıştım. Elimde YKY bankasından verilmiş üzerinde kurumun da adı yazan maaş aldığın banka kartı var. Yine o yılların yayın kayıtlarında ismim de geçmişti. O dönem çalıştığım üç arkadaş şahit. Onların sigortaları yapılmıştı. Çok büyük mağduriyetim var dava açsam kazanabilir miyiz?

 47. Merhabalar,
  1998 ile 2002 arasında (askere gidene kadar) bir firma da çalıştım. 2002 de askere gidip 2004 de geldim. Aynı işyerinde işe devam ettim. E devlet gibi inernetten kontrol edebileceğim programlar çıktığında sigortamın ödenmediğini farkettim. Sgk ya şikayete gittiğimde zaman aşımına uğradı diyerek dikkate almadılar. Bu konu ile ilgili şahitlerim var. Aynı işyerinde çalışarak sigortaları ödenmedi. Emeklilik yasası çıktığı için çok önem kazandı. Yapabileceğimiz bireyler var mı?
  Saygılarımla.
  Teşekkürler.

 48. Ben ve 2 arkadaşım 1999 yılında çalışmaya başladık. Ben o zaman 17 yaşındaydım. Diğer arkadaşlarım biri 18 diğeri ise 20 yaşındaydı. 18 yaşımda olan arkadaşımın sigorta girişini Temmuz 1999 da açılmış.Benim ve diğer arkadaşımın başlangıcını ise Temmuz 2000 de girişi yapılmış. Ben bu durumda ne yapmalıyım. Geriye dönük işe giriş tespit davası açabilir miyim? Çalıştığım süre çıraklıkla ilgiside yok ayrıca. teşekkürler..

 49. İyi günler 2001 yılında askerden geldim bi firmada 5 yıl çalıştım ssk girişim yapılmadı maaşlarıda hep elden verdiler. Orda çalıştığına dair durum ve hizmet tespiti yapabilirmiyim. Orda çalıştığıma dair Şahitlerim var. Mahkemeye versem bi sonuç alırmıyım. Şirket hala faliyette devam ediyor. İş yeri sahibi ile aramızda iyi
  Arada bir görüşüyoruz. Kendisine gidip. Çalıştığım yılların SSK girişimi yapmamışsınız dersem kendiside kabul ederse
  Mahkemeye versem bir sonuç alırmıyım
  İlginiz TEŞEKKÜR EDERİM

 50. 1995 senesinden beri kendi fırınımozda çalışırım ve ozamanki yetkili ve sorumlu amvamdı fırında amcamın üzerineydiy 1998 yılında sigorta yap dedim hapmadı ozamanki sigortalı çalışan abilerim var ve giriş tarihim 2002 ama şuda var amcam vefaat etti hangi yolu izlemem lazım

 51. Burak bey merhaba.
  Ben 96-97 yılları arasında sigortasız çalıştım. 17-18 yaşlarında. Bilgimiz yoktu o zamanlar. Daha sonra 2002 yılında emeklilik için yaş kanunu çıktı biliyorsunuz. Bu konun neticesinde emeklilik şartlarım değişmiyordu. Şİmdi üstüne 25 yıl geçti ve EYT düzenemesi geldi. Dolayısıyla şuan emeklilik şartları 99 öncesine döndüğü için çalışma sürem fark ediyor.
  Burada bu kanun ilk çıktığı anda bir maduriyetimim oluştu. Çünkü dava açmam veya açmamam arasında o günkü kanuna göre bir fark yoktu. EYT çıkınca işler değişti.
  Ben sigorta müdürlüğüne gidip dilekce verdim. Büyük ihtimalle birşey çıkmayacak kanunu yolu izleyebilirsiniz dediler.
  Burak bey bu durumda
  Benim sigortasız çalışmam benim hatam olduğu kadar SGK nında hatası değilmidir. SOnuçta bunu denetlemekle yükümlü olan onlar.
  2. olarak ta kanunun 2002 de çıkması neticesinde o yıl itibariyle dava açmamın bana bir faydası olmaması ama aradan 20 yıl geçtikten sonra tekrar kanunun değişmesi neticesinde ikinci bir maduriyet oluşmasını dayanak gösterip dava açabilirmiyim.

  Çünkü ben 2022 yılında o günkü kanuna göre hareket ettim. şuan kanunun geri gelmesi hak düşürücü sürenin geçmesi nedeniyle beni mağdur etti.

  Teşekkürler

  1. Abi benimde 9 yıl çalışmam var sigorta yoktu son bir yılı başka yerden sigorta gösterdiler aylığımı da elden alıyordum Nasıl bir yol izlemeliyim

 52. Slm ,benim sigorta girişim 01.12 .1999,ama aynı isyerinde 5_6 ay önceden ise başlamıştım ,sigortam geç başladı ,şimdi 3 aydan eyt den yararlanamiyorum,şahit bulabilirim o tarihte çalışmış sigortalı ,yapılabilecek birşey varmı ,emekli olabilirmiyim tşk

 53. kolay gelsin ben malatyada 1997-1998-1999 -2000-2001 yılları arasında çalıştım fakat bana sadece 01/11/2001 tarihinde giriş yapıp 3 ay sigorta yapmışlar.mahkeme yoluyla bunu düzeltmenin bir yolu varmı acaba.

 54. 1998 fkontra fabrikada çalıştım 1 sene hiç aşk yapmamislar kavga ettim ayrıldı nasıl yardımcı olursunu

 55. 1998 yılı ağustos ayında yaklaşık 1 yıl kadar çay ocağında çalıştım garson olarak buna hizmet tespit davası açabilirmiyim. 5 yıllık zaman aşımı geçmiş durumda ama şuan o esnaf faaliyet göstermiyor dükkanını kapattı emlakçılık yapıyor.

 56. 1999 2002 yılları arasında ist,da bir firmada çalıştım firma sahipleri değişti yeni gelenler bizi işten çıkardılar tanzimat davası açtım davayı kazandım ama hizmet tezbit davasına açmadım şuan mağdurum ayt,den yararlanmak istiyorum hizmet tesbit davasını açabilirmiyim istisna durumlarından kesinleşmiş yargı kararı var ise zaman aşımı etkiler,mi teşekkürler

 57. Selamun aleyküm Avkat bey mazıratım 2000 yılındaçalıştığım firma bilgilerimi aldı ama sigorta girişimi yapmamış tabi ozamanki şartlara göre incelememiz münkün değildi şahitlerim var 2000 bin yılı için tesbit davası açabilirmiyim saygılar efendim

 58. KOLAY GELSİN ÇALIŞTIĞIM İŞ YERİ İFLAS ETTİ KAPANDI HİZMET TESPİT DAVASI AÇABİLİRMİYİM SAYGILAR

 59. merhaba ben 18.03.1981 doğumluyum.1997 staj başlangıcım var.1998 de market zincirinde çalışmaya başladım.ancak aynı işyeri 1998 de değilde 2000 subat da sigortamı başlatmış.5948 iş günüm var.eyt den yararlanabılmek için sigortamı gec başlatan çalıştığım işyerine dava açabilirmiyim …yada 2 tane cocugum var. 2013 ve 2015 dogumlu doğum borçlanmamı 2000 yılından öne cekebilirmiyim.staj girişim olduğu için.

 60. Merhaba burak bey
  İlk iş yerim 1999 yılında 7 ay çalışmış olmama rağmen siğortamı yapmamış bir gün dahi giriş göstermemiştir ama elimde o iş yerinde çalıştığıma dair ıslak imzalı o dönemin insan kaynakları müdürü ve mutfak şefinin imzası şirketin mührü olan belgem var ,08,09.1999 tarihinden önce işe başladıpım halde siğortamı yatırmadıkları için eyt kapsamına gşrmiyorum bunun için dava açsam kazanırmıyım,bilgilerinize ihtiyacım var teşekkürler

 61. 2000 yıl eylül- Haziran döneminde meb e bağlı iki okulda bodro karşılığı usta öğretici olarak bilgisayar öğretmeni olarak görev yaptım, ancak SGK sisteminde ne işe girişim ne de günüm görünmüyor? Zaman aşımına uğramış bir durum var mıdır? Yok ise nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Ayrıca aynı şekilde 1999 yazında ptt baş müdürlüğünde yaz stajı yapmama rağmen oradaki kayıt da görünmemektedir. İspatını nasıl yapabilirim neden SSK bildirimi yapılmamıştır. Teşekkürler.

 62. Ben işe girdiğimde 20 gün ssk geç başladı hizmet tesbiti davası açabilirmiyim

 63. merhaba 1998 de babam ile aynı işyerine işe girdik ben orada makineciydim babamım sigortası yapılmış fakat benim sigortam yapılmamış bununla ilgili nasıl bir yol izlemem gerekir yada zaman çok geçtiği için herhangi bir hak talep edebilirmiyim
  bir tanıdığım daha var orada çalışmış olan onları şahit gösterebilirim

 64. Merhaba
  1997 yılında çalıştığım firma ssk girişini yapmamış bunedenle EYT yararlanamıyorum.
  Çalıştığım dönemde İşyeri sahibi ile birlikte gasp edildim ve defalarca mahkemeye katıldım fakat elimde davaya ait bir belge yok.
  Nasıl bir yol izlemem gerekir yardımcı olabilir iseniz sevinirim iyi çalışmalar.

 65. MERHABA KOLAY GELSİN
  06/01/1999 YILINDAN 2001 YILINA KADAR ÇALITIĞIM İŞYERİ HİÇ SİGORTA GOSTERMEMİŞ SGK YA HİÇ BİR ÇALIŞTIĞIMA DAİR ADIMA BİLGİ VERİLMEMİŞ YALNIZ BANA İŞ VEREN TARAFINDAN VERİLEN NOTER İMZALI VEKALETİM VAR FATURA KESME İMZA YETKİSİ VS GİBİ ŞEYLER YAZIYOR BU KAĞIDA İSTANEDEN 1 GÜNLÜK HİZMET TESPİT DAVASI AÇILABİLİRMİ. BU BELGE VE O DÖNEMDA SİGORTALI ÇALIŞAN İŞ ARKADAŞIM VAR ŞAHİT OLARAK YETRLİ OLURMU NASIL HAREKET ETMEM GEREKİYOR AYRICA NOTERDEN VERİLEN KAĞIT BENDE DEĞİL NOTERDE DURUYOR MAHKEME KARARI İLE ALABİLİRSİN DIYOR

 66. Merhaba,
  1997-98-99 yıllarında yaz aylarında (3 ay) Kıbrıs’ta bulunan bir üniversitenin bölge temsilciliğinde kayıt sorumlusu olarak çalıştım. Fakat sigortam yapılmadı. Elimde bunu ispatlayacak hiç bir belge yok. Fakat aynı yerde birlikte çalıştığım başka bir arkadaşım daha vardı. Onun da yapılmamış. O ofiste sadece ikimiz çalışıyorduk. Hizmet tespit davası açabilir miyim? Sigorta başlangıcım Mayıs 2000.
  Teşekkürler.

 67. 1997 ve 2000 yılları arasında babamla beraber kendi kahvemizi işlettik. Babam bir gün bile sigorta yapmamış. geriye dönük dava açabilirmiyim. ceza ne kadar çıkar. Elimde hiç belge yok sadece verem savaşta o seneler test yaptıryordum kahvede çalışabilmek için.

Avukata Sor

Diğer okurlarımızın da faydalanması amacıyla sorunuz bu sayfada yayımlanacaktır. İletişim bilgileriniz gizli tutulacaktır.

Sorunuzla ilgili ek bilgi almak veya bilgi vermek için size ulaşabiliriz. Telefon numaranız gizli tutulacaktır.