Sigortalılığın Tespiti Davası Nedir?

hizmet tespiti eyt

Hizmet tespiti davası, bir kişinin çalıştığı işyerindeki hizmet süresinin belirlenmesi amacıyla açılan bir dava türüdür. Bu dava, özellikle işçi ve işveren arasındaki hukuki ilişkilerde sıkça karşılaşılan bir durumdur.

Hizmet tespiti davası, işverenin çalışanın hizmet süresini doğru bir şekilde belirlememesi durumunda ortaya çıkabilir. Bu durumda, işçi, çalıştığı süreye göre hak ettiği ödeme ve tazminatları da alamayabilir. İşçi, bu haklarını alabilmek için hizmet tespiti davası açabilir.

Hizmet tespiti davası, işçi tarafından açılan bir davadır. Davayı açan taraf, işçi olmakla birlikte işveren de davaya katılabilir. Dava sürecinde, mahkeme, işçinin çalıştığı süreyi belirlemek için çeşitli kanıtları değerlendirir. İşçinin çalıştığı süre, işe başlama tarihi, işyerindeki pozisyonu, çalışma saatleri ve ücret bilgileri gibi faktörler dikkate alınır.

Hizmet tespiti davası, işçi ve işveren arasında sıkça karşılaşılan bir dava türüdür. Davanın sonucunda, işçinin sigortalılığının belirlenmesi mümkün olur. İşverenin de çalışanların hizmet sürelerini doğru bir şekilde belirlemesi, işçilerin haklarını koruması açısından önemlidir.

Sonuç olarak, hizmet tespiti davası, işçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde etkili bir yol olarak kullanılabilir. İşçinin çalıştığı sürenin doğru bir şekilde belirlenmesi, işçilerin haklarının korunması açısından son derece önemlidir. Bu nedenle, işçilerin hizmet tespiti davası açmak için gerekli adımları bilmeleri ve gerektiğinde bu yolu kullanmaları önemlidir.

Bu dava, işçinin çalıştığı sürenin doğru bir şekilde belirlenmesi amacıyla açılır. Hizmet tespiti davası, işveren tarafından işçinin çalışma süresi hakkında tutulan kayıtların doğru olmadığı, eksik veya yanıltıcı olduğu durumlarda açılabilir.

Davanın açılması için işçinin, çalışma süresini belgeleyebilecek kayıtları ve diğer delilleri sunması gerekmektedir. İşverenin de savunmasında, işçinin çalışma süresi hakkında tutulan kayıtları ve diğer delilleri sunması gerekmektedir. Mahkeme, işçinin çalışma süresini belirlerken bu kayıtları ve diğer delilleri dikkate alır.

Hizmet tespiti davasının sonucunda, işçinin çalıştığı süre belirlenir ve işçinin çalışma süresine göre olması gereken sigortalılık yönünden karar verilir. Bu nedenle, işçilerin çalışma sürelerinin doğru bir şekilde kaydedilmesi ve hizmet tespiti davasının açılması halinde gerekli delillerin hazırlanması önemlidir.

Hizmet tespiti davası, Türkiye’de iş hukuku alanında oldukça sık karşılaşılan bir dava türüdür. İşçi ve işveren arasında doğru bir şekilde kaydedilmeyen çalışma süreleri, işçilerin hak kaybına neden olabilir. Bu nedenle, işçilerin hizmet tespiti davası açma haklarını bilmeleri ve gerektiğinde bu hakkı kullanmaları önemlidir.

Davanın kazanılması için işçinin, çalıştığı süreyi kanıtlayabilecek deliller sunması gerekmektedir. İşverenin ise savunmasında, işçinin çalışma süresi hakkında tutulan kayıtları ve diğer delilleri sunması gerekmektedir. Mahkeme, işçinin çalışma süresini belirlerken bu delilleri değerlendirir.

Hizmet tespiti davasında işçinin kazanması için şu unsurların kanıtlanması gerekmektedir:

İşe başlama tarihi: İşçinin işe başlama tarihinin belirlenmesi, çalışma süresinin doğru bir şekilde hesaplanmasında önemlidir. İşçinin, işe başlama tarihini kanıtlayacak belgeleri sunması gerekmektedir.

Çalışma süresi: İşçinin çalıştığı sürenin belirlenmesi, davanın temelini oluşturur. İşçinin çalışma süresini kanıtlayacak belgeler arasında iş sözleşmesi, maaş bordroları, SGK kayıtları, işe giriş bildirgesi, işyeri kayıtları gibi dokümanlar bulunur.

Çalışma şartları: İşçinin çalışma koşulları, çalıştığı sürenin belirlenmesinde önemlidir. İşçinin çalıştığı pozisyon, ücret bilgileri gibi unsurların doğru bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

Hizmet tespiti davası, işçi tarafından açılan bir dava olduğu için işçinin davayı kazanabilmesi için yukarıdaki unsurları kanıtlaması gerekmektedir. Mahkeme, işçinin sunacağı delilleri ve işverenin savunmasını değerlendirerek kararını verir. Eğer mahkeme, işçinin çalışma süresinin belirlenmesinde doğru delilleri sunduğuna karar verirse, işçi davayı kazanır ve çalıştığı süreye göre sigortalılığının tespiti yönünde karar verilir.

Hizmet tespiti davası nerede açılır? Hizmet tespiti davası, İş Mahkemeleri’nde açılır. İş Mahkemeleri, işçi ve işveren arasındaki iş sözleşmelerine ilişkin davaların görüldüğü özel mahkemelerdir. Hizmet tespiti davası da, işçinin çalıştığı sürenin doğru bir şekilde tespit edilmesi amacıyla iş sözleşmesine dayalı bir dava olduğundan, İş Mahkemeleri’nde açılması gerekmektedir.

İş Mahkemeleri, genel olarak ülkemizde büyük şehirlerde  ve ilçelerde bulunmaktadır. Hizmet tespiti davası açmak isteyen yetkili İş Mahkemesi’ne başvurabilir. Başvuru, İş Mahkemesi’nde bir dilekçe ile yapılır. Dilekçede, işçinin çalışma süresi, işe başlama tarihi, çalışma koşulları ve sair konular detaylı bir şekilde belirtilmelidir.

Hizmet tespiti davası, işçinin çalışma süresinin doğru bir şekilde tespit edilmesi ve haklarının korunması açısından önemlidir. Bu nedenle, işçilerin çalıştıkları sürenin doğru bir şekilde belirlenmediğinden şüphelendikleri durumlarda hizmet tespiti davası açmaları önerilir.

Hizmet tespiti davası ile EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) arasında bir ilişki vardır. EYT, sigortalılık süresi dolmuş fakat yaş haddinden dolayı emekli olamayan kişilerin, belirli şartları sağlamaları halinde erken emeklilik hakkına sahip olmalarını ifade eder. Bu kişilerin belirli bir sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartlarına uygun olmaları gerekmektedir.

EYT ile hizmet tespiti davası arasındaki ilişki şu şekilde açıklanabilir: EYT düzenlemesi i olarak bilinen kanundan faydalanmak isteyen kişiler, belirli bir sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartlarını sağlamak zorundadır. Bu şartları sağlamak için ise çalıştıkları sürenin doğru bir şekilde tespit edilmesi gerekmektedir. Eğer işçinin çalıştığı süre, resmi kayıtlarda doğru bir şekilde yer almamaktaysa, işçi belirli bir sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartlarını sağlamakta güçlük yaşayabilir. Bu nedenle, EYT başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin öncelikle çalıştıkları sürenin doğru bir şekilde tespit edilmesi için hizmet tespiti davası açmaları gerekmektedir.

Hizmet tespiti davasının sonucunda, işçinin çalıştığı sürelerin doğru bir şekilde belirlenmesi, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartlarının sağlanmasına yardımcı olabilir ve dolayısıyla EYT hakkı kazanmak isteyen kişilerin emeklilik haklarına erişmelerine yardımcı olabilir.

Hizmet tespiti davası hakkında detaylı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Av. Burak EĞRİ

Avukata Sor

Diğer okurlarımızın da faydalanması amacıyla sorunuz bu sayfada yayımlanacaktır. İletişim bilgileriniz gizli tutulacaktır.

Sorunuzla ilgili ek bilgi almak veya bilgi vermek için size ulaşabiliriz. Telefon numaranız gizli tutulacaktır.